woensdag 28 juni 2017

Oud Papier

Op zaterdag 1 juli 2017 is het weer de eerste zaterdag van de oneven maand en staat de oud papiercontainer weer op Spijkerboor. (naast 't Heerenhuis)

U kunt het papier zelf voor 12.00 uur naar de container brengen.


S.v.p. de bladen uit het plastic halen en het papier goed te bundelen of in dozen aan te bieden zodat het niet kan wegwaaien.


Bij voorbaat dank.


zaterdag 24 juni 2017

Brandweerpost Spijkerboor viert feest!Brandweerpost Spijkerboor bestaat 75 jaar en viert dat op zondag 2 juli. De post nodigt iedereen van harte uit om dit feest samen met hen te vieren.
Van 14:00 tot 16:00 uur zijn er allerlei activiteiten en spelletjes voor jong en oud. Zo kunnen de kleintjes zich vermaken met het brandweer spuitspel en de luchtkussens. Ook nemen de vrijwilligers van Spijkerboor je mee naar het toen en nu van het Vrijwillige Brandweerkorps Spijkerboor met een expositie over 75 jaar brandweer Spijkerboor.

Virtual Reality
Verder kun je in Spijkerboor de nieuwe Brandweer VR Experience van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland komen beleven. De Brandweer VR Experience is een Virtual Reality (VR) ervaring in 360°. In deze virtuele wereld leer je hoe je brand voorkomt en ervaar je wat je moet doen als er brand uitbreekt.
Aansluitend is er van 16:00 tot 18:00 uur een hapje en een drankje om het feest af te sluiten. Kortom reden genoeg om op 2 juli een bezoekje te brengen aan de brandweerpost Spijkerboor aan de Starnmeerdijk 22 in Spijkerboor!


Algemene vergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering 
van de Spijkerboorder Gemeenschap op:

Donderdag 6 juli bij Lous Uitentuis, aanvang 20.00 u.


Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vergadering 20-04-2017
4. Terugblik midzomer varen
5. Dijkdorpsdagen 2017
6. Wijkbudget Wormerland
7. 375 jaar Starnmeer
8. oud papier.
9. rondvraag.
10. Sluiting en vaststellen nieuwe vergaderdata.

N.B. de datum voor het verenigingsklaverjassen. 
Eerder is gemeld dat het verenigingsklaverjassen op 20-10 is. 
Dat is niet juist, dat moet zijn 27-10.

Dick Beets 


maandag 29 mei 2017

Veiling 375 jaar Starmeeer


Beste Mensen,

Op 9 september aanstaande wordt er een veiling georganiseerd om de kas van de feestcommissie aan te vullen.
Voor deze veiling zijn we op zoek naar bijzondere kavels, die door de bewoners van de Starnmeer en Spijkerboor en anderen worden ingebracht.
Deze kavels kunnen producten, maar ook diensten zijn.
Ter inspiratie, hier een aantal voorbeelden van kavels die 25 jaar geleden zijn geveild:
-        Een dag oppassen, een tulband en een plant
-        Tien schapen scheren en een kist tuinplanten
-        Een doos met 20 verschillende zelfgemaakte felicitatiekaarten en een kistje witte wijn
-        Twee uur kraanwerk en een kaasje
-        Een dag buiten schilderwerk verrichten
-        Een taxi ’s nachts naar huis en een appeltaart
-        Twee keer melken aaneengesloten.
U heeft vast wel een product of een dienst die u ter beschikking wilt stellen voor dit goede doel!
Deze kunt u  op het opgave formulier vermelden, zie de volgende pagina.
De vertegenwoordiger van uw buurtvereniging komt het half juni weer bij u langs om het opgaveformulier weer op te halen.
Op deze manier kunnen we een kavelboekje maken met daarin alle aangeboden producten en diensten.
Daarnaast wil de feestcommissie graag weten hoeveel vlaggen en T-shirts er besteld moeten worden met het nieuwe logo voor het jubileum jaar. Ook dit kunt u kwijt op het opgave formulier.
Tijdens de veiling kunt u dan ook uw nieuwe T-shirts en vlaggen in ontvangst nemen en betalen.
U ontvangt (bij voorkeur per e-mail) van het veilingcomité een bevestiging van de kavel die u heeft aangeboden en van uw eventuele bestelling.


Alvast bedankt!
Het Bestuur

Opgave formulier kavel, vlag en T-shirts
Naam:
Adres:
E-mail (ter bevestiging):
Telefoonnummer:
Hiermee bestel ik ………. vlaggen á € 30,00 per stuk (100 X 150 cm ) = ………….. €De T-shirts zijn in de volgende maten te bestellen: S, M, L, XL en XXL
Hiermee bestel ik de volgende T-shirts a € 10,00 per stuk in  de volgende maten:
………… T-shirts in maat XS
……….. T-shirts in maat S
……….. T-shirts in maat M   
……….. T-shirts in maat L  
……….. T-shirts in maat XL  
………… T-shirts in maat XXL
Totaal bedrag:                                                                                                                                               ………………………….. Voor de veiling bieden wij/biedt ik de volgende diensten en/of producten:Geef ook even een korte omschrijving van uw aangeboden kavel:maandag 22 mei 2017

Midzomervaartocht!!

Hallo allemaal!!!

Ook dit jaar organiseert de Spijkerboorder Gemeenschap weer een Midzomervaartocht.

                            Zaterdag 17 juni 2017

We varen met de grote praam door het Jisperveld en stoppen dan bij een eilandje. Dit jaar niet op het eilandje van Engel maar op die van Bob Dekker.
Net als voorgaande jaren moeten jullie voor je eigen drank zorgen en eventueel een warm vest.
De Spijkerboorder Gemeenschap zorgt voor wat kleine hapjes aan boord en bij de stop op het eiland voor iets warms. Indien je geen vlees eet dit graag even aangeven bij de aanmelding, zodat wij hier rekening mee kunnen houden.

Wij hopen dat jullie er al weer zin in hebben?

We vertrekken om 17.30uur vanaf het Jispersluisje (auto’s kunnen op het erf van Marg en Jaap Groot, Kanaaldijk 10 geparkeerd worden).

We verwachten tussen 22.00 en 22.30u weer bij de Jispersluis te zijn.

Net als voorgaande jaren is er ook nu weer een eigen bijdrage van 10,00 Euro p.p. (kinderen t/m 12 jaar gratis).

Graag contant afrekenen voor vertrek.

Geef je dus op voor zaterdag 10 juni bij Ingrid Slooten:


We zien jullie graag allemaal op de 17e juni.

Groet,

De Praamcommissie


NOTE: voor meevarende kinderen geldt dat zij een zwemdiploma moeten hebben of anders een zwemvest moeten dragen.


zondag 14 mei 2017

Ophalen van oud papier in de Starnmeer

Onderwerp: ophalen van oud papier.

Geachte inwoners van de Starnmeer gemeente Alkmaar,
Onlangs heeft u van Stadswerk Alkmaar een brief ontvangen over de wijziging van het inzamelen van oud papier en karton. U heeft hiervoor ook een speciale rolcontainer gekregen. In de brief heeft u ook kunnen lezen dat de verenigingen die in het verleden papier inzamelden in de nieuwe situatie ook kunnen rekenen op de inkomsten van het oud papier.
Het heeft de Spijkerboorder Gemeenschap dan ook zeer verbaasd dat wij daar niet bij genoemd worden ondanks dat we onze situatie meerdere keren hebben uitgelegd. Bij navraag bij Stadswerk bleek dat alleen de verenigingen in aanmerking komen die bij de Gemeente Alkmaar bekend zijn en er in het verleden ook subsidie voor kregen van Alkmaar. Aangezien wij de subsidie voor het oud papier van Gemeente Wormerland krijgen komen wij niet in aanmerking voor de regeling bij Alkmaar.
De S.G. en Vrouwen van Nu dreigen nu de inkomsten van het oud papier kwijt te raken.                      Wij gaan op de oude manier verder met het ophalen van uw papier en karton. Hiervoor willen we u vragen om het papier niet aan te bieden via de container maar het voor ons op de ouderwetse manier één keer in de twee maanden aan de weg te zetten zodat wij de container op Spijkerboor er weer mee kunnen vullen. Deze inkomsten komen dan via de S.G. en de Vrouwen van Nu weer ten goede aan de bewoners van de Starnmeer, Spijkerboor en omgeving.
De Spijkerboorder Gemeenschap en de Vrouwen van Nu willen u bij voorbaat bedanken als u hier aan mee wilt werken.
Met een vriendelijke groet,
Klaas Reijne
Namens de S.G.