vrijdag 1 februari 2019

Uitnodiging open dag Zon en Leven Starnmeer 10 maart 2019


Uitnodiging voor alle bewoners van de Starnmeerpolder e.o. op het naturistenterrein
van Zon en Leven in de Starnmeer op zondag 10 maart a.s.

Inloop vanaf 10.30
De poort is open tot 11.00 daarna kunt u bellen met het telefoonummer 06 577 47276
Koffie/thee drinken in het Sternnest
Welkomstwoordje om ca. 11.00 uur
Dan zijn er enkele activiteiten, zoals:
-Rondleiding over het terrein
-Korte dia-reportage van vroegere tijden in het Sternnest
-De sauna is open van 12.00 - 16.30 uur voor gasten en voor leden.
  Voor de gasten is de sauna gratis.
Iedereen neemt zijn eigen lunch mee

U hoeft niet exact om 10.30 aanwezig te zijn, u kunt de hele dag van
10.30 tot 16.30 uur even binnenlopen.

Even nog voor de liefhebbers: De sauna is iedere zondag geopend van 12.00 tot 16.30 uur.

We vinden het leuk als er veel mensen bij ons komen kijken, dus tot zondag 10 maart.

zaterdag 12 januari 2019

Spijkerboorder Toneelvereniging speelt "Onrust in het rusthuis"

Spijkerboor speelt "Onrust in het rusthuis"


De Spiijkerboorder Toneelvereniging speelt in 't Heerenhuis het toneelstuk
"Onrust in het rusthuis" van Henk Roede.

De komedie speelt zich af in een nieuw rusthuis. Het is een maand open, maar nog
niet alles loopt op rolletjes. Gelukkig zijn er nog maar drie bewoners ingetrokken:
Olle, die zijn kapitale boerderij verkocht heeft voordat hij verhuisde, Driekus, een oude boerenknecht, die nu veel comfortabeler kan leven en Miep, die altijd vitaal was tot
twee weken voor de opening. Hierdoor heeft ze met spoed een plekje gekregen.
Ze laat zich heerlijk in de watten leggen.
De ouderen kunnen rekenen op de deskundige zorg van zuster Thea en klusjesman
Tammo, die onder leiding staan van een nogal bazige directrice.
Het team is nog niet compleet, want er is nog een vacature voor een goede kok.

Lous Uitentuis, Wim Nieuwenhuizen, Willy Groot, Martine Uitentuis, Minka Groot,
Ester Slooten, Bob van Brussel en Wouter Duyvis staan op de planken  en de
regie is in vertrouwde handen van Nel Stam-Koene.

Het belooft weer een erg leuke avond te worden, waarbij veel te lachen valt.
En dat geldt natuurlijk ook voor de verloting en de borrel na afloop.

De uitvoeringen in 't Heerenhuis van Spijkerboor zijn op:
            Zaterdag      26 januari
            Vrijdag          1 februari
            Zaterdag        2 februari
            Vrijdag          8 februari
            Zaterdag        9 februari

Het begint om 20.00 oor. Wanneer je de komedie wilt zien, dan kun je nu
entreekaarten van € 7,50 reserveren bij Bob en Ellen.
Het telefoonnummer van 't Heerenhuis is 075-6411369. Reserveer snel want vol is vol.

Voor de kinderen is er een speciale avond. Alle kinderen uit de buurt (en eventueel hun
begeleiding) mogen de generale repetitie op vrijdag 25 januari om 20.00 uur hele3maal
gratis en voor niks bijwonen. En dan is er na afloop ook nog een mooie verloting
(4 loten voor 1 euro) met lekker veel speelgoed.

Jaarvergadering Spijkerboorder Gemeenschap 16-1-2019

Geachte belangstellenden,

Hierbij zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap op woensdag 16 januari aanstaande.
Graag heten we jullie dan welkom vanaf 20.00 uur in 't Heerenhuis te Spijkerboor.
Voor de agenda verwijs ik jullie naar de bijlage.

Met vriendelijke groet, en hopelijk tot woensdag,

Ester Slooten

Agenda jaarvergadering Spijkerboorder Gemeenschap


Datum: 16 januari 2019  
Plaats: ’t Heerenhuis te Spijkerboor
Aanvang:  20.00 uur

1. Opening.                                                                                                                                  
2. Ingekomen stukken: Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst Wormerland          
    Wethouder Halewijn komt praten over nieuwe rol S.G.   
    Starnmeerboek mag niet meedoen met Kern met pit.              
3. Notulen vorige vergadering op 12-09                                                                                 4.Jaarverslag2018 
5. Financieel verslag 2018                                                  
6. Verslag kascommissie                                                                                                            
7. Verkiezing nieuw reserve kascommissie lid.                                                 
8. Terugblik 2018 (375 jaar Starnmeer) door Tineke.                                                         
9. Bestuursverkiezing. Lous tussentijds aftredend en niet herkiesbaar.                   
    Ingrid aftredend en herkiesbaar.                                                                             
    Het bestuur stelt Marco Buis voor als nieuwbestuurslid. Het bestuur zou graag    
    uitbreiden met nog 1 of 2 leden, bij voorkeur uit Wormerland. Aanmelden voor 
    de verkiezing kan tot het begin van de vergadering of tijdens de vergadering.   
10. Evaluatie Klaverjassen en Sinterklaas.                                                                          
11. Zomerprogramma: Kermis datum en plaats?                                                                        Midzomervaren datum en plaats?   
12. Mededeling toekomstige vergaderingen S.G.                                                      
13. Rondvraag                                                                                                                
14. Sluiting en vaststelling data volgende vergadering en bestuursvergadering.

                Namens de S.G., Dick Beets           

vrijdag 4 januari 2019

Kanaaldijk gestremd 7 januari 2019

Geachte bewoners

De doorgang naar Purmerend is gestremd voor het verkeer 
op de kanaaldijk achter de plaatwalserij Purmerend om met 
een kraan een stalenframe te laden op een ponton in het 
Noordhollandsch Kanaal.(zie bijgevoegde tekening) 
op maandag 7 januari van 7.30 tot 14.30 uur.


zaterdag 29 december 2018

Oud papier 5 januari


Op 5 januari 2019 kunt U uw oude papier weer kwijt in de container op Spijkerboor.
Graag zo veel mogelijk verzamelen, daar doet U onze verenigingen een heel groot plezier mee.
Wij wensen U een heel goed en gezond 2019!

De Spijkerboorder Gemeenschap

woensdag 26 december 2018

Stem nu op onze infoborden bij "kern met pit"


Stemmen kan nu op het project “info borden 375 jaar Starnmeer”!!!

Waarschijnlijk heb je ze al gezien: de ouderwetse waterschaps-borden die 
her en der door onze polder geplaatst zijn.

Afgelopen september zijn er in totaal 8 informatieborden geplaatst op verschillende 
plekken in onze mooie polder.

Op deze borden staan historische wetenswaardigheden te lezen over de plaats 
waar zij staan, bijvoorbeeld over de seinmast bij Spijkerboor.

Dit jaar doet dit project mee aan Kern met Pit, waarmee we € 1500,-- euro mee 
kunnen verdienen, als we genoeg stemmen kunnen verzamelen!

Vanaf 10 december 2018 tot en met 10 januari 2019 kan je je stem uitbrengen via: https://www.kernmetpit.nl/stemmen+editie+2018/default.aspx