zondag 28 juni 2020

Oud papier op 3 en 4 juli a.s.


Aanstaande vrijdag 3 en zaterdag 4 juli staat de oud papier container weer op Spijkerboor,
als u de Spijkerboorder gemeenschap of het milieu een warm hart toedraagt kom dan
uw oude papier even brengen.
Let op: de container wordt zaterdag om 13.00 uur weer opgehaald!

Namens de Spijkerboorder gemeenschap alvast bedankt

vrijdag 1 mei 2020

oud papier

Goedemorgen,

Zojuist neergezet de container voor het oude papier.

Alvast bedankt namens de Spijkerboorder Gemeenschap

Denk erom hij wordt morgen 2 mei weer opgehaald om ongeveer 13.00 uur

zondag 8 maart 2020

Onthulling beeld van Jan Hop op 13 maart a.s. om 13.10 uur

Aan alle belangstellenden.

Als laatste officiële daad zal Burgemeester Peter Tange het beeld van Jan Hop
opnieuw onthullen op zijn dag waarop hij afscheid neemt.
Hieronder vindt U de uitnodiging.
Iedereen die hem, naar aanleiding van zijn  ambtperiode van 20 jaar, een warm hart
toedraagt wil ik vragen om hierbij aanwezig te zijn.
Wij vinden dat hij ook altijd veel belangstelling heeft getoond voor wat er zich in onze kern heeft afgespeeld en daarom misschien op deze manier ook wat waardering terug kan krijgen.


Voor wie daar zin in heeft kunnen we ook de vlag uithangen langs de route, die loopt vanuit
Neck naar Spijkerboor en dan langs de Oudelandsdijk naar Oostknollendam

vrijdag 28 februari 2020

Jaarvergadering Spijkerboorder Gemeenschap op woensdag 11 maart a.s.


Op woensdag 11 maart is de jaarvergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap in 't Heerenhuis te Spijkerboor. Aanvang 20.00 uur. 

Tot woensdag 11 maart!
Spijkerboorder Gemeenschap

AGENDA JAARVERGADERING 11 MAART 2020

1. Opening

2. Ingekomen stukken: verslag van de bijeenkomst van B&W van 27 november 2019 (ligt ter inzage), uitnodiging afscheid van Burgemeester Tange op 13 maart 2020;

3. Verlag vorige jaarvergadering (z.o.z.)

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Financieel jaarverslag

6. Vaststellen kascommissie

7. Bestuursverkiezing: Daphne Caton-Kramer is aftredend en weer herkiesbaar.

8. Evaluatie Winterprogramma:
- Klaverjassen 25 oktober 2019;
- Sinterklaas 23 november 2019;
- Gemeenteavond 27 november 2019;
- Midwinterwandeltocht 12 januari 2020.

9. Voorstel Zomerprogramma:
- DPDD: 3, 4 en 5 juli 2020;
- Starnmeer culinair;
- Midzomervaartocht.

10. Voorstel Martijn Jongens

11. Herstart PJG

12. Rondvraag

13 Sluiting

Oud papier zaterdag 7 maart 2020


Op zaterdag 7 maart a.s. staat er weer een container op Spijkerboor om
daar het oude papier in te gooien.
De opbrengst gaat naar de Spijkerboorder Gemeenschap die daar weer leuke
dingen van kunnen organiseren, dus bewoners van de Starnmeer en omstreken
gooi het oude papier niet weg maar breng het even naar Spijkerboor.
Meestal staat de container er al op vrijdag en hij wordt zaterdag's om
een uur of een 's middag weer opgehaald.

Bedankt namens de Spijkerboorder Gemeenschap

vrijdag 3 januari 2020

Oud papier op 4 januari 2020

Ja leden van de blog,

Allereerst natuurlijk de allerbeste wensen voor 2020 en dat jullie maar weer flink veel oud papier voor ons gaan verzamelen.
De container staat er weer op zaterdagochtend 4 januari 2020.

Hartelijk bedankt voor het brengen namens,

De Spijkerboorder Gemeenschap

donderdag 19 december 2019

Naar de ijsbaan met de ijsclub op 3 januari a.s.


Aan de leden van ijsclub Spijkerboor

Zoals bekend gaan we 3 januari samen met ijsclub Algemeen Belang uit West-Graftdijk met een bus naar Biddinghuizen.
Als u mee wilt kost u dat niets maar u dient zich vóór 27 december wel op te geven bij Cor Leegwater 075-6411215 of Dick Beets 075-6411670.
We vertrekken om 09.00 u vanaf de grote parkeerplaats bij de Vinckhuysenschool en hopen daar dan weer ongeveer 15.30 u terug te zijn.
Als u zich opgeeft wel graag aangeven met hoeveel personen en of er kinderen bij zijn en daarbij dan hun leeftijd.
Indien u wel mee wilt maar geen lid bent van de ijsclub zou u kunnen overwegen dat te worden.

Namens ijsclub Spijkerboor, Dick Beets