maandag 19 november 2012

De Vinckhuysenschool moet blijven in West-Graftdijk!


Bewoners Nieuwsbrief                                                        november 2012

De Vinckhuysenschool moet blijven in West-Graftdijk!

Op woensdagavond 31 oktober zijn ouders van kinderen en bewoners van Oost en West-Graftdijk en omliggende dorpen bij elkaar gekomen in de kerk in West-Graftdijk. Op deze avond heeft de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en de Ondernemingsraad van de Vinckhuysenschool de stand van zaken doorgenomen omtrent de plannen van het ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs) om de Vinckhuysenschool te laten fuseren met de OBS DeTweemaster en zo op te laten gaan in de brede school in De Rijp. Het gevolg is dat de school uit West-Graftdijk verdwijnt!

Ouders van kinderen van de school en andere dorpsbewoners willen dat de Vinckhuysenschool behouden blijft op de lokatie in West-Graftdijk! We hebben hiervoor diverse redenen:

·       Wij willen geen spookdorp! Zonder school wordt een dorp onleefbaar, voor de vitaliteit van een dorp is een school van groot belang;
·       De bindende functie van de school in onze gemeenschap;
·       De kleinschaligheid heeft een positieve uitwerking op kinderen;
·       De keuzemogelijkheid (niet iedere ouder wil zijn kind op een brede school);
·       De korte lijnen tussen ouders en school, veel participatie;
·       Een redelijke reisafstand, veiligheid en zelfstandigheid van de kinderen. De nieuwe locatie leidt tot reisafstand van tot wel 20 km!
·       Kinderen uit naastgelegen dorpen (Starnmeer, De Woude, Markenbinnen, Spijkerboor) tellen ook mee;
·       De school bestaat al 75 jaar, op naar de 100!
·       Het mooie gebouw aan het kanaal met de schoolschuit voor kinderen van de overkant;
·       Behoud van onze eigen kleine school met alle voorzieningen als Peuterspeelzaal, voor-, tussen- en naschoolse opvang.
·       Als de school verdwijnt is er een grote kans dat ook de sportverenigingen uit het dorp verdwijnen.


Op dinsdag 27 november is er een raadsvergadering waarbij de plannen in de raad worden besproken. Wij willen u vragen om naar de raadszaal  te komen en om door uw aanwezigheid te laten zien dat u de school ook wilt behouden! Neem vooral uw kinderen mee! Om 20.00 uur zullen we dan samen als protest met alle bewoners en kinderen het Vinckhuysenschoollied gaan zingen! 
Bovenstaande vergadering gaat niet door!


Op http://www.facebook.com/VriendenVinckhuysenschool kunt u de tekst en het lied horen om alvast te oefenen!  Op de pagina kunt u alle berichten "liken". Waardoor meer bezoekers van dit goede initiatief zullen horen.

Comite Vrienden VinckhuysenschoolGeen opmerkingen:

Een reactie posten