donderdag 17 januari 2013

Nieuwsbrief 2 VinckhuysenschoolNieuwsbrief 2                               
December 2012
(Deze nieuwsbrief wordt verspreid in West-Graftdijk / Oost-Graftdijk / Markenbinnen / De Woude. En wordt geplaatst op het blog van Starnmeer en Spijkerboor).

Wie zijn wij?
Het comité Vrienden van de Vinckhuysenschool bestaat uit 25 personen die zich vol overgave inzetten voor het behoud van onze school in West-Graftdijk. Een aantal mensen coördineert het geheel en de rest is verdeeld over 4 werkgroepen: Kansen / Bouw / Communicatie / Financieel-juridisch. (NB: lees op facebook de namen van een aantal comitéleden).
·       De werkgroep ‘Kansen’ onderzoekt welke alternatieven er zijn naast sluiting.
·       De werkgroep ‘Bouw’ onderzoekt wat er constructief moet gebeuren aan het pand, hoeveel dat kost en op welke termijn het onderhoud dient te gebeuren.
·       De werkgroep Communicatie verzorgt persberichten, de handtekeningenactie, brieven aan de raad, posters etc.
·       De werkgroep financieel-juridisch zorgt ervoor dat de MR over de juiste informatie beschikt in hun overleg met het ISOB (=het schoolbestuur).
Kortom, er gebeurt van alles hier in het dorp!

Volgende bijeenkomst in de kerk
Bij deze roepen we iedereen op om op woensdag 23 januari om 20.00u naar de kerk van West-Graftdijk te komen. Wij zullen je dan informeren over wat we de laatste tijd hebben gedaan en bereikt en welke plannen we hebben voor de komende tijd. Een ieders input is zeer gewenst. NB: niet alleen ouders zijn welkom, maar iedere bewoner van onze dorpen die net als wij hart hebben voor de dorpen en de levendigheid hiervan. 

Petitie
De afgelopen weken zijn we met een handtekeningenlijst + posters langsgegaan in West- en Oost-Graftdijk, Starnmeer, Spijkerboor, Markenbinnen en De Woude. Nagenoeg iedereen wilde tekenen! Het is wel duidelijk dat er bijzonder weinig draagvlak is voor het opheffen van onze school. Op 6 januari 2013 zal de petitie overhandigd worden aan onze burgemeester tijdens de nieuwjaarsreceptie in de kerk van West-Graftdijk. Ook de raadsleden en het college zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. We zullen dan de aantallen bekend maken. Heb je de handtekeningenlijst gemist, maar wil je alsnog tekenen? Kom dan langs op Zuiderstraat 39 in West-Graftdijk. Ook als je nog meer posters wilt hebben, kun je op dit adres terecht.


Contact
Heb je opmerkingen of goede ideeën die wij als comité kunnen gebruiken? Mail ons dan op het volgende adres: vriendenvinckhuysenschool@gmail.com. Vergeet verder niet om af en toe onze facebookpagina te bezoeken. Deze is ook toegankelijk als je geen facebook-gebruiker bent: www.facebook.com/vriendenvinckhuysenschool
Tot slot kunnen we melden dat we binnenkort onze website zullen lanceren voor meer informatie en achtergronden: www.vriendenvinckhuysenschool.nl

Fijne feestdagen gewenst!
Comité Vrienden van de Vinckhuysenschool

Geen opmerkingen:

Een reactie posten