zondag 30 maart 2014

Nieuws uit de Spijkerboorder Gemeenschap:Per  januari 2014 is het bestuur van de Spijkerboorder Gemeenschap als volgt:
Lous Uitentuis, voorzitter
Dick Beets, secretaris
Ingrid van Zanen, penningmeester
Klaas Reijne, lid
Ester Slooten, lid

Woensdag 2 april is er weer een openbare bijeenkomst van de Spijkerboorder Gemeenschap: een ieder die geïnteresseerd is en zich betrokken voelt bij Spijkerboor en de Starnmeer is van harte welkom!
De vergadering begint om 20.00 uur en wordt gehouden bij de familie Uitentuis.
Tijdens deze vergadering wordt o.a. het winterprogramma geëvalueerd en het zomerprogramma besproken, waaronder de kermis.
Maar er wordt ook verder vooruit gekeken naar het 375 jarig bestaan van de Starnmeer.
We hopen u allen te mogen begroeten.

Namens het bestuur,
Ester Slooten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten