zaterdag 10 januari 2015

Agenda Jaarvergadering Spijkerboorder Gemeenschap


Woensdag 14 januari, vanaf 20.00 in ’t Heerenhuis te Spijkerboor

1.     Opening door de voorziter
2.     Ingekomen stukken/mededelingen
3.     Wijkbudget gemeente Wormerland 2014 en 2015
4.     Notulen vorige vergadering
5.     Jaarverslag van de secretaris
6.     Financieel jaarverslag
7.     Kascommissie: leden: Jan Nat en Dirk Huisman, reserve lid: Koen Nieuwenhuizen
8.     Jaarprogramma:
-        25 januari 2015: Winterwandeling;
-        27 maart 2015: Filmavond
-        5 mei 2015: Bevrijdingsdag, Bannentocht on wheels
-        20 juni 2015: Midzomervaartocht
-        7, 8 en 9 augustus 2015: Dijksdorpsdagen
9.     Kern met pit
10.  375 jaar Starnmeer
11.  Rondvraag
12.  Sluiting en vaststellen datum volgende vergadering
Geen opmerkingen:

Een reactie posten