donderdag 29 september 2016

Vergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap

Uitnodiging tot het bijwonen van de openbare vergadering 
van de Spijkerboorder Gemeenschap op:

donderdag 6 oktober 20.00 u bij Lous Uitentuis.

Agenda:

1. Opening

2. Ingekomen stukken (kern met pit)

3. Notulen vergadering 12-07-2016

4. Evaluatie dijkdorpsdagen en verenigings kaarten (eventueel kermis naar vroeger in jaar    verplaatsen)

5. Polderschuit uit het water op 1 oktober en opknappen schuit.

6. Sinterklaas en zwarte piet (regelt Lous)

7. Ideeen voorjaar 2017. Kegelen en midwinterwandeling. (Aanvullende ideeen gevraagd.

8. 375 jaar Starnmeer (Ester) 

9. Jeugd Spijkerboor, Starnmeer e.o, Kickboxen, disco.

10. Subsidie Wormerland ideeen ter besteding. boothelling en ???

11. Bijeenkomst met B en W Wormerland. Onderwerp? (Openbare verlichting en ???? 

11. Rondvraag

12. Sluiting en vaststellen nieuwe vergader data voor bestuur en algemeen Geen opmerkingen:

Een reactie posten