zaterdag 15 oktober 2016

Notulen Spijkerboorder gemeenschap d.d. 6 oktober 2016


Aanwezig:
Rie Bas, Cor Marrees, Monique Berenpoot, Ingrid van Zanen, Bob van Brussel, Ellen Jonkman, Remco van Doorn, Kim Dekker, Sophie Kalse, Ester Slooten, Nancy en Lous Uitentuis

Afwezig (met bericht):
Rianne Hendriks, Jan Nat, Klaas Reijne, Martijn Jongens en Dick Beets

1.     Opening
Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering

2.     Ingekomen stukken/Mededelingen
Kern met Pit: ook dit jaar kunnen we weer deelnemen aan de competitie kern met pit van de Heide Maatschappij.
Er is een uitnodiging voor de receptie van de gemeente Alkmaar voor het Almaars Ontzet op vrijdag 7 oktober 2016 vanaf 20.30 uur.
Dick Beets en Ester Slooten zijn naar de begrafenis geweest van Cor Booy, er is een bedankkaartje binnen gekomen.
Lous Uitentuis is naar de contactcommissie-avond geweest van de gemeente Wormerland namens de SG. Iedereen klaagt over de slechte communicatie van het Waterschap naar de burger. Gemeente Wormerland is gevraagd om hierover contact op te nemen met het Waterschap.

3.     Notulen vorige vergadering (d.d.12 juli 2016)
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van de vorige vergadering en is bij deze goedgekeurd.

4.     Evaluatie DijkDorp Dagen
Het was een leuke kermis, die goed georganiseerd was, maar helaas heel weinig bezoekers. Bob en Ellen geven aan dat zij dit jaar nog nooit zo’n slechte kermis hebben gedraaid. Het heeft hun geld gekost.
Ook voor het organisatie-comité is het erg teleurstellend dat er zo weinig mensen op het programma zijn afgekomen.
Is hier wat aan te doen? Er komen verschillende mogelijkheden voorbij, zoals: het verplaatsen van de kermis naar juni of september, zodat je niet tegelijkertijd met de Woude zit. Bob en Ellen geven aan dat dit voor hun geen optie is: veel bruiloften en partijen rond die tijd.
Geen tent of een kleinere tent? Een kleinere tent is bijna net zo duur als de tent die er nu staat. Aankomend jaar proberen het in de benedenbar te organiseren, 2 dagen in plaats van 3 dagen (de zaterdag en de zondag worden dan de kermisdagen). Zo zijn er wel meer oplossingen te bedenken. Bij de volgende vergadering komen we hierop terug.

5.     Evaluatie klaverjassen voor verenigingen
De visclub het pontje heeft gewonnen, voor de 5e keer. Dit zou inhouden dat de visclub de wisselbeker mag houden. Helaas kon een vereniging niet aanwezig zijn tijdens de klaverjasavond, wegens andere activiteiten binnen deze vereniging.


6.     Polderschuit Het Jantje Hop
Het Jantje Hop zou op 1 oktober 2016 uit het water worden gehaald voor onderhoud, maar omdat het Heerenhuis die nog nodig had voor een partij, gaat hij er nu een week later uit.

7.     Winterprogramma
Sinterklaas wordt deze keer op zondag 27 november vanaf 14.30 uur georganiseerd. Dit in verband met de wijnproeverij op zaterdag 26 november.
Lous vraagt de Sint en de muziekpiet, Kim en Ester vragen een aantal pieten (zoals Rianne, Rachel, Saskia, Bianca of Linda).

Midwinterwandeltocht wordt georganiseerd op zondag 22 januari 2017. We starten bij de fam. Uitentuis rond 10.30 uur.

Op 25 maart 2017 wordt er een gezellig avond georganiseerd in ’t Heerenhuis. Er wordt gekeken of de kegelbaan nog op zolder van de brandweerkazerne staat en anders huren/lenen we oud Hollandse spelletjes.

8.     375 jarig bestaan Starnmeer
Eindelijk zijn alle vertegenwoordigers van alle buurtverenigingen een keer bij elkaar geweest en nu kunnen er commissies gevormd worden.
Wel wordt het tijd dat er een definitief plan wordt gemaakt met data en activiteiten.

9.     Activiteiten voor de jeugd
Vanuit een aantal ouders is er de vraag geweest of er wat voor de kinderen tussen 12 en 16 jaar iets georganiseerd kan worden, zoals vroeger de kelder.
Ingrid gaat hiermee aan de gang.

10.  Wijkbudget Wormerland
Voor het jaar 2016 is er nog € 4000,-- te besteden, maar dat moet dan wel snel gerealiseerd kunnen worden.
Het idee waarmee we dit jaar aan de gang zijn gegaan, is helaas niet gelukt (ouderwetse lantaarnpalen). Dit heeft te maken dat er rondom de brug van Spijkerboor veel licht moet zijn. Dit kunnen de ouderwetse lantaarnpalen helaas niet opleveren.
Dan blijven de volgende ideeën staan:
-        Opknappen ponthaven;
-        Bootcamp materiaal;
-        Mededelingenkastje.

11.  Gemeente-avond, georganiseerd door de gemeente Wormerland
Op 9 november 2016 worden we weer uitgenodigd door de gemeente Wormerland.
Onze onderwerpen zijn: Subsidieregelingen en de plaatselijke infrastructuur.

12.  Rondvraag
Remco: Zaterdag 8 oktober opening van Huis van Womerlanders van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Er is een gratis cursus over hoe te lobbyen binnen de politiek. Deze cursus wordt gratis aangeboden. Voor meer informatie kun je kijken op de website van de gemeente Wormerland
Remco gaat in overleg met de gemeente over de buurtpreventie What’s app-bordjes

13.  Sluiting en vaststellen nieuwe data
Op 11 januari 2017 wordt de jaarvergadering gepland in ’t Heerenhuis te Spijkerboor, aanvang 20.00 uur.
Op 28 december 2016 is er een bestuursvergadering bij Klaas Reijne.
Om 22.40 uur sluit de voorzitter de vergadering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten