zaterdag 24 juni 2017

Algemene vergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering 
van de Spijkerboorder Gemeenschap op:

Donderdag 6 juli bij Lous Uitentuis, aanvang 20.00 u.


Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vergadering 20-04-2017
4. Terugblik midzomer varen
5. Dijkdorpsdagen 2017
6. Wijkbudget Wormerland
7. 375 jaar Starnmeer
8. oud papier.
9. rondvraag.
10. Sluiting en vaststellen nieuwe vergaderdata.

N.B. de datum voor het verenigingsklaverjassen. 
Eerder is gemeld dat het verenigingsklaverjassen op 20-10 is. 
Dat is niet juist, dat moet zijn 27-10.

Dick Beets 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten