donderdag 12 juli 2018

BUURbook bijeenkomst in Spijkerboor
Een prettige buurt is belangrijk: u woont er, u loopt er iedere dag over straat en u hebt er contact met uw medebewoners. De gemeente wil graag, samen met haar inwoners, zorgen voor een fijne leefomgeving. Om een goede samenwerking te ondersteunen is onlangs het online platform BUURbook Wormerland gelanceerd. Een plek waar bewoners, professionals, ondernemers, verenigingen en de gemeente elkaar op de hoogte houden van allerlei activiteiten in de buurt: een evenement, een bewonersinitiatief of een herinrichting van een straat. U kunt BUURbook zien als een digitaal dorpsplein.

De gemeente wil ook de kernen van Wormerland de mogelijkheid bieden om een online platform BUURbook te gaan gebruiken. Dit platform zal te zijner tijd samen met de bewoners van de kernen worden gevuld.

In de kern Spijkerboor zal daarom een informatie avond plaatsvinden waarvoor wij u hartelijk willen uitnodigen. Deze avond zal zijn:

woensdag 18 juli van 20:00 uur tot 21:30 uur in ’t Heerenhuis in Spijkerboor

Het programma is als volgt:
-        19:45          inloop met koffie/thee
-        20:00          opening door Natascha Minnebo (wijk- en kernmakelaar van de gemeente)
-        20:05          presentatie BUURbook en gelegenheid voor het stellen van vragen
-        21:00          napraten met een hapje/drankje
Nieuwsgierig wat BUURbook is? Kijk dan op http://buurbook.nl/content/folders/BUURbook-folder.pdf of meldt u meteen aan op https://wormerland.buurbook.nl/mijn-buurbook!
Wij zouden het op prijs stellen wanneer u deze uitnodiging zoveel mogelijk deelt met de inwoners van de kernen. Hoe meer mensen van de bijeenkomsten afweten, hoe meer mensen wellicht op een van de avonden aanwezig zijn, hoe meer BUURbook een bijdrage kan leveren aan uw buurt.

Namens het team Burgerparticipatie hopelijk tot de 18e!


Geen opmerkingen:

Een reactie posten