zaterdag 3 november 2018

Jaarvergadering 2018 Spijkerboordergemeenschap
Beste leden van de Spijkerboordergemeenschap,


Woensdag 7 november is de jaarvergadering van de Spijkerboordergemeenschap. Voor deze vergadering is het hele college uitgenodigd, alsook een wethouder uit Alkmaar. 

Voorafgaand aan de vergadering (vanaf 19:30 uur) zullen de raadsleden met jullie kennis maken; vervolgens zullen we om 20:00 uur met de jaarvergadering beginnen. 

De vergadering wordt, zoals voorgaande jaren, gehouden in ’t Heerenhuis te Spijkerboor. 

Bijgaand treft u aan de agenda voor de vergadering.
Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u bij mij of Natascha terecht.


Jaarvergadering 2018 Spijkerboordergemeenschap

met het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland en aanwezigheid van de gemeente Alkmaar.

7 november 2018 om 20.00 uur in ’t Heerenhuis te SpijkerboorAgenda
1.     Opening door de voorzitter van de Spijkerboordergemeenschap en mededelingen

2.     Mededelingen vanuit de gemeente Alkmaar

3.     Mededelingen vanuit het college Wormerland

4.     Dijken van de Starnmeer

5.     Monument Jan Hop en daarmee de beschoeiing bij het monument
 
6.     Buurboek
 
7.     Oud papier

8.     Glasvezel

9.     Rondvraag


Geen opmerkingen:

Een reactie posten