zaterdag 12 januari 2019

Jaarvergadering Spijkerboorder Gemeenschap 16-1-2019

Geachte belangstellenden,

Hierbij zijn jullie allemaal van harte uitgenodigd voor de jaarvergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap op woensdag 16 januari aanstaande.
Graag heten we jullie dan welkom vanaf 20.00 uur in 't Heerenhuis te Spijkerboor.
Voor de agenda verwijs ik jullie naar de bijlage.

Met vriendelijke groet, en hopelijk tot woensdag,

Ester Slooten

Agenda jaarvergadering Spijkerboorder Gemeenschap


Datum: 16 januari 2019  
Plaats: ’t Heerenhuis te Spijkerboor
Aanvang:  20.00 uur

1. Opening.                                                                                                                                  
2. Ingekomen stukken: Uitnodiging nieuwjaarsbijeenkomst Wormerland          
    Wethouder Halewijn komt praten over nieuwe rol S.G.   
    Starnmeerboek mag niet meedoen met Kern met pit.              
3. Notulen vorige vergadering op 12-09                                                                                 4.Jaarverslag2018 
5. Financieel verslag 2018                                                  
6. Verslag kascommissie                                                                                                            
7. Verkiezing nieuw reserve kascommissie lid.                                                 
8. Terugblik 2018 (375 jaar Starnmeer) door Tineke.                                                         
9. Bestuursverkiezing. Lous tussentijds aftredend en niet herkiesbaar.                   
    Ingrid aftredend en herkiesbaar.                                                                             
    Het bestuur stelt Marco Buis voor als nieuwbestuurslid. Het bestuur zou graag    
    uitbreiden met nog 1 of 2 leden, bij voorkeur uit Wormerland. Aanmelden voor 
    de verkiezing kan tot het begin van de vergadering of tijdens de vergadering.   
10. Evaluatie Klaverjassen en Sinterklaas.                                                                          
11. Zomerprogramma: Kermis datum en plaats?                                                                        Midzomervaren datum en plaats?   
12. Mededeling toekomstige vergaderingen S.G.                                                      
13. Rondvraag                                                                                                                
14. Sluiting en vaststelling data volgende vergadering en bestuursvergadering.

                Namens de S.G., Dick Beets           

Geen opmerkingen:

Een reactie posten