woensdag 13 april 2016

Vergadering Spijkerboorder gemeenschap

Uitnodiging voor bijwonen van de algemene vergadering Spijkerboorder Gemeenschap.

 Op woensdag 20 april bij Lous Uitentuis, aanvang 20.00 u.


agenda:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Notulen jaarvergadering d.d. 13-01-2016.

4. Evaluatie winterprogramma: Filmavond, Winterwandeling, Sinterklaas.

5. Zomerprogramma: 5 mei fietsbannetocht, 
    midzomer varen 18 juni en dijkdorpsdagen 5-6-7 augustus.

6. Subsidies 2016. Ideeen wijkbudget Wormerland, subsidie Alkmaar.

7. 375-jaar Starnmeer.

8. Polderschuit opknappen.

9. Rondvraag.

10. Vaststellen datum volgende vergadering en sluiting.Namens S.G. Dick Beets


Geen opmerkingen:

Een reactie posten