zondag 3 juli 2016

Algemene vergadering Spijkerboorder Gemeenschap

Let op de datum is veranderd van 13 naar dinsdag 12 juli

Uitnodiging tot bijwonen algemene vergadering S.G. op 12 juli 2016 bij Lous Uitentuis,

aanvang 20.00 u

Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vergadering 20-4-2016
4. Terugblik midzomervaren op 18 juni
5. Zomerprogramma, dijkdorpsdagen
6. Wijkbudget Wormerland
7. 375 jaar Starnmeer
8. Polderschuit (Gaat 1 oktober uit het water)
9. Rondvraag
10. Sluiting en vaststellen datum volgende vergadering


Namens S.G., Dick Beets


Geen opmerkingen:

Een reactie posten