dinsdag 26 juli 2016

Notulen S.G. vergadering 12-07-2016 bij Lous Uitentuis.

1. Opening geschiedt om 20.10 u door voorzitter. Afwezig met kennisgeving: Klaas Reyne wegens vergadering regio groep gem. Alkmaar. Aanwezig volgens presentielijst: Lous Uitentuis, Dick Beets, Rie Bas-Koster, Cor Marrees, Martijn Jongens, Koen Nieuwenhuizen, Jan Nat, Remco Doorn, Irma Lalleman-Heijnis, Ingrid van Zanen, Monique Beerepoot, Ester Slooten, Marjon v/d Linden, Bets Buis.

2. Ingekomen: Verhalen lijn i.v.m. 25 jarig bestaan gem. Wormerland. De verhalen zijn inmiddels verteld door Wim Nieuwenmhuis (dank hier voor) en opgenomen. 
Er waren 42 mensen bij aanwezig. Bericht dat Margreet Teeling stopt en wordt opgevolgd door Tony Tannous. 
Gem. Alkmaar gaat o.a. papiercontainers leveren voor meer afval scheiden. Er zal nog met Alkmaar overlegd worden om onze opbrengst in geld voor de Plv en S.G. te behouden. 
Er is ook een mail over een bijeenkomst over ontwikkeling buitengebied gem. Alkmaar. 

 3. Notulen 20-04-2016. Zonder veranderingen goed gekeurd. N.a.v. notulen wordt nog medegedeeld dat subsidie Wormerland max. 4000 € bedraat in het bedrag in het betreffende jaar dient te worden besteed aan verbetering woonomgeving. 
Irma neemt tijdens vergadering contact op met Linda Meulenhoff over opknappen monument. Linda heeft geen bezwaar maar wil wel graag aanwezig zijn. (Wie regelt het nu verder, het jaar draait al weer lekker???). 
Remco meldt dat de 3,75 km wedstrijd zwemmen niet doorgaat omdat dit te veel rompslomp geeft volgens KNZB.Het idee is nu recreatief te gaan zwemmen en dat te koppelen aan een goed doel. 

4. Terugblik midzomervaren. Was weer als van oudd. Er waren nieuwe mensen mee. In totaal 45 personen en ondanks dat het weer niet optimaal was is het toch goed geslaagd. Voor herhaling vatbaar. 

5. Dijkdorpsdagen. Ester meldt dat het programma rond is. De thema avond krijgt een tropisch tintje. Sponsorgelden worden z.s.m. opgehaald. 
Zaterdagavond is er playback en vissen en zondagmiddag spelletjes. Juryleden worden nog gevraagd. Rie koopt prijzen voor het vissen. I.v.m. vissen vraagt G. Brantjes de visclub er voor te zorgen dat er voor zijn huis geen riet platgetrapt wordt. 


6. Wijkbudget Wormerland. Zie boven. Het monument en omgeving aanpakken. Mogelijk komen kosten onderhoud monument voor rekening gemeente. Remco zal dit uitzoeken. Voor volgend jaar doen Koen en Remco het voorstel het geld voor de aanleg v/e bootcamp te gebruiken. 

7. 375 jaar Starnmeer. Op 13 januari 2018 nieuwjaarsreceptie. Volgend jaar met kermis i.p.v. thema avond een veiling. Agrarische dag op 13 oktober 2018. Een vestival met nog onbekende datum en gelijk daarmee het zwemmen. Gezocht wordt nog een tweede penningmeester om Carolien Postma te assisteren. 

8. Polderschuit. Deze gaat 1 oktober uit het water en naar Lous om daar onderhoud te plegen. Dick en Jan melden zich aan. Lous heelt de schuit er uit. De bedoeling is dat hij een week later weer teruggeplaatst wordt. Benodigd 0,75 ltr citroen gele verf. Lous heeft nog teer. 

9. Rondvraag. Rie vraagt of we bij Lous blijven vergaderen en voorzitter antwoordt dat dit op de vorige vergadering zo besloten is. 
Ook wil Rie graag bericht van de activiteiten v/d S.G. 
Koen vraagt wie de renovatie regelt v/h kunstwerk. Hier moet over gecommuniceerd worden en Koen wil graag iets betekenen. (Is niet afgesproken wie wat regelt, zie boven). Koen vraagt waar de 2270 € van gemeente Alkmaar voor is. Is vastgeklonken aan kosten die S.G. maakt i.v.m. 375 jarig bestaan. (zie notulen vergadering 20-04-2016). 
Remco meldt dat renovatiekosten mogelijk bij gemeente komen te liggen. Hij heeft voor belangstellenden het Zaanse uit krantje. Meldt dat het glasvezelproject nu bij de provincie ligt en dat 1 oktober het nieuwe multifunctionele centrum in Wormer wordt geopen, info op scwo@scwo.nl Koen vraagt of het mogelijk is voor de S.G. een i-pod aan te schaffen. 
Aangezien dit ongeveer 100 € schijnt te kosten geeft het bestuur akkoord en gaat Koen dat regelen. Dick vraagt waarom er aan de Starnmeerkant geen bordjes met “buurtprentie” staan. Remco zal hier achter aan gaan. 

10. Volgende vergadering bestuur 20 september bij Ester en algemeen 6 oktober bij Lous.


De jaarlijkse klaverjas avond is niet op 30 september maar op 23 september.

Lous Uitentuis,
Dick BeetsVoorzitter secretaris.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten