zondag 14 mei 2017

S.G. vergadering 20-04-2017

         S.G. vergadering 20-04-2017
1.  Opening door voorzitter om 20.10 u.                                                                                                                      Aanwezig volgens presentielijst: Lous Uitentuis, Klaas Reyne, Cor Marrees, Ed Zijp, Jan Nat, Eefje van Selm, Ingrid van Zanen, Irma Lalleman-Heyis, Kim Dekker, Rianna Hendriks, Monique Beerepoot, Martijn Jongens en Dick
Beets.                                                                                                                                                                                 Afmeldingen:  Marion v/d Linden, Remco Doorn, Bets Buis, Sofie Uitentuis, Rie Bas, Ester Slooten en Koen Nieuwenhuis.                                                                                                                                                                                                          2. Ingekomen stukken: Op de valreep het boekje “impuls aan de leefomgeving” van de Heidemaatschappij.                                                                                                                                3. Notulen jaarvergadering 11-01-2017. Hierop geen op- of aanmerkingen en werden ondertekend.                                                                                                                                                                                                                                        4. BOA Ed Zijp stelt zich voor.  Ed vertelt dat hij bij natuurmonumenten werkte maar dat er door een reorganisatie niet veel werkuren voor hem aldaar overbleven. Hij is door burgemeester Tange en wethouder Schalkwijk benaderd om bij de gemeente te komen werken. Er was bij de gemeente behalve een toe-zichthouder in het Wormer- en Jisperveld ook behoefte aan iemand met kennis van de natuur. Voor zijn werkzaamheden moet Ed ook een cursus volgen. Het is nog niet bekend hoe hij zijn tijd precies in gaat vullen maar wel vertelt hij dat het zijn bedoeling is door met mensen in gesprek te gaan de mensen te bewegen zich aan de regels te houden en niet gelijk op de bon te slingeren.                                                                                                                                                                                                      5. Evaluatie winterprogramma:                                                                                                                                      Winterwandeling 22-01. Hier deden 11 personen aan mee. Het was prachtig winters weer maar het ijs in de Starnmeer hield nog niet. Een dag later kon er in het Jisperveld geschaatst worden. Het was erg gezellig, onderweg kregen we een opwarmertje , vooraf koffie en na afloop snert met roggebrood en spek bij Lous en Nancy. Prima voor elkaar allemaal.                                                                                                                                                Lasertag voor jongeren 24-03. Hier heeft Ingrid zch hard voor gemaakt. 20 jongeren gingen mee naar Alkmaar alwaar ze in 3 groepen werden verdeeld. Ze waren zo met het spel begaan dat er nauwelijks tijd was om te praten. Kortom geslaagd.                                                                                                                                                                                   Kegelen 25-03. Er waren slechts 11 personen aanwezig en feitelijk is dat te kort maar er wordt toch overwogen volgend jaar weer “iets” te organiseren. Het was overigens erg gezellig, de baan lag keurig horizontaal en Arno Spronk die bij zijn ouders aan de Kanaaldijk is ingetrokken kon na jaren ook weer eens worden verwelkomt. Welkom terug in de S.G. Arno.                                                                                                                                                     6. Zomerprogramma:                                                                                                                                       Midzomervaren op 17-06. De commissie is hier mee bezig en het is de bedoeling in het veld te blijven.                                                                                                                                                                  Dijkdorpsdagen op 5 en 6 augustus.                                                                                                                   De commissie is ook hier druk mee doende. Voor alsnog is het de bedoeling van 2 dagen. Klaas stelt voor de vrijdagavond er aan toe te voegen om de jeugd weer naar de DDD te krijgen. Het idee is om ze deze avond zelf te laten organiseren. Klaas heeft de interesse onder de jeugd al gepeild en die was positief. Dit gaf  de nodige discussie omdat de commissie niet op de hoogte was van die plannen. We houden dit op een communicatieprobleem. Het idee werd echter positief ontvangen en zal besproken worden in de eerstvolgende commissievergadering waar de jeugd ook voor zal worden uitgenodigd.  Als het doorgaat is hiervoor door het bestuur €250  uitgetrokken plus hetzelfde bedrag aan subsidie. Klaas is bezig om bij de gemeente Alkmaar een deel van de kosten onder de organisatiesubsidie van €2270 te laten vallen. Ellen heeft inmiddels een offerte voor een kleinere tent van 6x9 mtr. Het is de bedoeling dat de S.G. het hele evenement gaat organiseren en de financiële verantwoording neemt om bij een eventueel tekort een subsidie aan te kunnen vragen.                                                                                                                               7. Veiling t.b.v. 375 Starnmeer. Deze  wordt op 9 september gehouden in de schuur van Johan Buis. Bets Buis heeft een veilingmeester gevonden in de persoon van John Eeltink.                                                                                                                                                      8. 375 jaar Starnmeer. Hierbij vraagt Monique of Sternéo ook wordt betrokken. Door voorzitter wordt geantwoord dat alle verenigingen kunnen deelnemen aan het Concours délegance. Het is twijfelachtig of de vereniging ‘vrouwen van nu” nog aan de festiviteiten kan deelnemen. De mogelijkheid bestaat dat de vereniging aan het eind van dit jaar wordt opgeheven omdat er geen nieuwe bestuursleden kunnen worden gevonden.                                                                                                                          9. Rondvraag: Er waren geen vragen.                                                                             10. Sluiting ca 22.00 u. Volgende bestuursvergadering 20 juni bij Klaas en volgende algemene vergadering 6 juli bij Lous.
Voorzitter                                                                                                        secretaris
L. Uitentuis                                                                                                    D. Beets

 
                                                                                                                                                                                                                      
      


Geen opmerkingen:

Een reactie posten