donderdag 11 januari 2018

Jaarvergadering der Spijkerboorder GemeenschapUitnodiging tot het bijwonen van de algemene jaarvergadering 
der Spijkerboorder Gemeenschap op:

Woensdag 24 januari  2018 in 't Heerenhuis te Spijkerboor, aanvang 20.00 uur

Agenda.
1. Opening 

2. Ingekomen stukken en mededelingen: Nieuwjaarsreceptie Wormerland . Oudpapier . Kern met pit 

3. Notulen vergadering 12-10-2017 

4. Jaarverslag 2017 

5. Financieel verslag 2017 

6. Verslag kascommissie s.g. + verslag Starnmeer 375 tot nu toe. 

7. Verkiezing nieuw kascommissie lid. Kascommissie bestond uit Marjon en Jan Nat. 
    Marjon treedt af, reservelid was Irma . 

8. Starnmeer 375 + begroting 

9. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Klaas Reijne en Ester Slooten. 
    Nieuwe kandidaten kunnen tot aanvang vergadering bij bestuur worden aangemeld. 

10. Evaluatie Klaverjassen, bijeenkomst gemeentes Wormerland en Alkmaar en . Sinterklaas. 

11. Programma 2018. Kermis, klaverjassen/kegelen en Sinterklaas. 

12. Rondvraag. 

13. Sluiting en vaststellen datum volgende vergadering.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten