dinsdag 15 november 2016

Wijziging filmavond bij Stichting Historisch Oost-Knollendam.

Er is een wijziging in ons programma tijdens filmavond op 23 november a.s. Helaas is Leo Witteman is verhinderd en Frank Tjeertes neemt voor de pauze zijn plaats in met Pruiken en patriotten.
Zie hieronder het aangepaste persbericht !!!

Filmavond bij Stichting Historisch Oost-Knollendam

Op woensdagavond 23 november a.s. is in het Dorpshuis van Oost-Knollendam de jaarlijkse filmavond van SHOK. Het is soms verbluffend, dat er nog zoveel historisch filmmateriaal beschikbaar is gebleven. Ook dit keer zijn er leuke beelden te zien uit de zeventiger jaren van de vorige eeuw. Bij Klaas Waal en Aad Stam bleken nog wat oude beelden (o.a. schoolkampen, veldtocht, voetbal) op de plank te hebben liggen. Filmmakers Henk Renaud en Thijs Ris hebben er een fraaie weergave van gemaakt.

Voor de pauze neemt Frank Tjeertes u terug in de tijd waarin de eerste pogingen tot democratie plaatsvonden.
De 18e eeuw kennen we als de pruikentijd. Maar wat weten we van de Genootschappen van Wapenhandel, Goejanverwellesluis, het kordon en het vliegend leger? Patriotten wilden hervormingen en verzetten zich tegen de stadhouder. In de Zaanstreek was men overwegend op de hand van de patriotten. Maatregelen tegen de stadhouder werden gesteund, ook door de Oostknollendammers. Burgeroorlog dreigde.
Aanvang 20 uur. Gratis entree.
  
Met vriendelijke groet,


Stichting Historisch Oost-Knollendam


Geen opmerkingen:

Een reactie posten