vrijdag 13 januari 2017

Verslag van de jaarvergadering Spijkerboordergemeenschap

Verslag van de jaarvergadering Spijkerboordergemeenschap 9 november 2016 Aanvang: 20.00 uur in ’t Heerenhuis te Spijkerboor
Aanwezig:
Spijkerboordergemeenschap:
Leden van de Spijkerboordergemeenschap
Leden college gemeente Wormerland:
Burgemeester Peter Tange, wethouders Elly Fens en Kees van Waaijen
Gemeente Alkmaar:
Wethouder Nagengast en bestuursondersteuner Oskamp
OVER-gemeenten:
Gemeentesecretaris Paul Koetsier, teamleider Marcel Schaafsma Raadsleden en belangstellenden: ± 25 personen
Verslag: Tony Tannous

1. Opening door de voorzitter van de Spijkerboordergemeenschap en mededelingen
opening door vicevoorzitter Klaas Reijne, voorzitter niet aanwezig.
2. Mededelingen vanuit de gemeente Alkmaar
wethouder Nagengast stelt zich voor: heeft onder andere portefeuilles duurzaamheid, agrarische economie, stads- en wijkbeheer en recreatieschappen.
De wethouder geeft aan dat afvalscheiding in de buitengebieden beter is dan in de stad: 60% versus 48%.

3. Mededelingen vanuit het college Wormerland
Burgemeester Tange introduceert Tony Tannous, Marcel Schaafsma en Paul Koetsier. Wethouders Saelman en Schalkwijk zijn helaas niet aanwezig.
Wethouder Fens heeft zorg en jeugdhulp in haar portefeuille. MFA De Omslag wordt onder de aandacht gebracht, waar de bibliotheek, sociaal-cultureel werk en het dienstencentrum zijn ondergebracht. Voor hulp in en om het huis, dagbesteding en zaken om langer thuis te blijven wonen worden bewoners aangespoord contact op te nemen met het dienstencentrum. Aanvullende ideeën voor de MFA zijn altijd welkom.
Wat betreft afvalscheiding: Er wordt een enquête onder bewoners uitgezet om het draagvlak voor afvalscheiding te meten. In de eerste helft van 2017 zullen verdere stappen worden genomen voor afvalscheiding. Dit zal betekenen dat als dit door gaat, restafval waarschijnlijk 1x per 4 weken zal worden opgehaald. Bewoners zullen hierbij verder worden betrokken.
Wethouder Van Waaijen heeft onder andere de portefeuilles sociale zaken, sport, vastgoed en buurt- en wijkgericht werken.
4. Infrastructuur
De N246 gaat in 2018 op de schop. De werkzaamheden vanaf januari 2018 duren een jaar en vinden plaats op de kruising Starnmeerdijk en de N246. Daarnaast vinden er werkzaamheden plaats aan de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug. Tijdens deze werkzaamheden komen er 2 tijdelijke bruggen en een tijdelijke maatregel voor
bestemmingsverkeer. De polder blijft het hele jaar bereikbaar door fasering van afsluiten. Het verkeer hoeft niet via Jisp en Oostknollendam. Ter zijnde tijd zullen inwoners worden geïnformeerd in de Zaankanter en op andere manieren.
In 2015 is een dodelijk ongeluk gebeurd in Spijkerboor. Er staat een monument voor de overledene. Een aanwezige inwoner geeft aan dat de weginrichting na Spijkerboor gevaarlijk is voor fietsers. Burgemeester Tange geeft aan dat de Spijkerboordergemeenschap dit schriftelijk aan mag kaarten bij de HHNK. Dit kan via het meldformulier op www.hhnk.nl. Wanneer dit is gedaan, graag de gemeente inlichten. De gemeente Wormerland zal dit ook aankaarten en het ter sprake brengen in het overleg met de HHNK.
Provinciale Staten is bezig met inventarisatie voor een glasvezelnetwerk. Het college wordt gevraagd om dit in de gaten te houden. Wethouder Nagengast geeft aan dat gemeente Alkmaar ook aandacht hiervoor heeft.
Graafwerkzaamheden in verband met een glasvezelnetwerk van Eneco door het HHNK zijn niet naar bewoners gecommuniceerd. Deze klachten mogen aangegeven worden door bewoners aan het HHNK. De gemeente Alkmaar gaat dit ook opnemen met het HHNK.

5. Subsidies/kern- en wijkbudget
Vanuit Wormerland is €4.000 beschikbaar voor Spijkerboordergemeenschap in 2016. Afgelopen 2 jaar zijn er van het budget parkeerplekken, een visplek en steiger geplaatst. Een idee voor besteding van het budget is om de lantaarnpalen te vervangen voor antieke palen. Wethouder Van Waaijen gaat in gesprek met meneer Beets en meneer Reijne over de invulling. Andere ideeën die ter sprake zijn gekomen zijn het opknappen van de ponthaven, onderhoud van kunstwerk Jan Hop en bootcamp toestellen.
Als de aanvraag in 2016 binnen is, kan dit bijvoorbeeld in 2017 worden uitgevoerd en dus het budget opschuiven.
Vanuit gemeente Alkmaar is per jaar een budget van €26.000 beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Om dit bekender te maken heeft de gemeente een wedstrijd uitgeschreven, met een maximum besteding van €4.000 per regio. Bewoners geven aan dat communicatie hierover beter had gekund. Gemeente Alkmaar neemt dit mee.
6. Rondvraag
Vraag hoe onkruid momenteel wordt bestrijd. Gemeente Alkmaar geeft aan dat dit met een stoomapparaat gebeurt.
Als er meer bekend is over de werkzaamheden aan de Zaanbrug, zal de gemeente Wormerland bewoners informeren.
Meerdere opmerkingen over de hoek bij de pont die erg gevaarlijk is. burgemeester Tange heeft toegezegd een keer te komen kijken naar de situatie met de bewoners.
Bewoners benadrukken dat goede samenwerking tussen Alkmaar en Wormerland essentieel is in verband met het grensgebied.

Er is verzocht de jaarvergadering anders noemen: informatieavond Spijkerboordergemeenschap.
Informatieavond Spijkerboordergemeenschap 2017: 8 november om 20:00 uur 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten