dinsdag 17 oktober 2017

Breedband Alkmaar-Buiten nieuwsbrief oktober 2017Breedband Alkmaar-Buiten nieuwsbrief oktober 2017

De afgelopen maanden is er achter de schermen veel werk verzet. In deze nieuwsbrief zullen we duidelijkheid verschaffen over de voortgang van het initiatief.
Tijdens de vraagbundeling in 2014 en 2015 is gebleken dat er in het buitengebied en kleine kernen een grote behoefte bestaat aan een goede internetverbinding. Binnen de grote kernen is die behoefte minder omdat daar een redelijke verbinding bestaat. Omdat de meeste aansluitingen zich binnen de grote kernen bevinden, leek aanleg van het glasvezel netwerk lange tijd financieel niet haalbaar.
In 2015 begon ook de overheid het belang van “Snel Internet Voor Iedereen” in te zien. Er kwamen signalen dat de overheid steun wilde gaan verlenen. In de laatste maanden werd de vorm van de overheidssteun concreter. BAB werd nieuw leven in geblazen omdat we nieuwe kansen zagen. We leggen hieronder uit waarom.
De EU-regelgeving maakt onderscheid in witte, grijze en zwarte gebieden. In een wit gebied is er geen aanbieder, die internet aanbiedt met een downloadsnelheid groter dan 30 Mbit/sec. In een zwart gebied zijn er twee of meer aanbieders met meer dan 30 Mbit/sec. Grijze gebieden zitten hier ergens tussenin. 
Bij het aanleggen van glasvezel is het mogelijk in witte gebieden steun te krijgen van de overheid, mits deze niet marktverstorend is. Zowel de provincie Noord-Holland als de gemeente Alkmaar zijn bereid steun te verlenen. Deze steun zal bestaan uit een garantstelling voor een financiering van het witte gebied en ondersteuning van ons initiatief. De garantstelling maakt het mogelijk een financiering te verkrijgen bij de Bank Nederlandse Gemeente tegen zeer gunstige voorwaarden. In het grijze gebied mag de overheid geen steun verlenen. Om ook hier glasvezel aan te leggen, zal BAB zonder steun van de overheid een financiering realiseren.
Om vast te stellen of ons initiatief haalbaar is, is er een uitgebreid financieel plan geschreven. In deze business case zijn veel gegevens verwerkt waaronder aanneemsom, aantal abonnees en kosten van de financiering. We hebben hiermee kunnen vast stellen dat ons plan financieel haalbaar is.
Uit de berekening is ook naar voren gekomen dat de prijs voor een abonnement hoger zal zijn dan voorheen. Maar nog steeds concurrerend met de huidige aanbieders in het gebied.
Ons plan is op 2 oktober jl. aan de gemeente en de provincie gepresenteerd en werd positief ontvangen.
In de komende weken gaan wij de  aannemers vragen hun offertes te actualiseren. Verder gaan wij onderhandelen met de providers over de prijs van de diensten die zij willen aanbieden over ons netwerk. Wanneer de cijfers actueel zijn kunnen wij een accurate business case presenteren. De provincie en gemeente zullen dan bepalen of ze ons plan kansrijk achten.
Wij zullen de bewoners zo snel mogelijk informeren over de tarieven voor de verschillende abonnementen. Dat we de kosten zo laag mogelijk willen houden spreekt voor zich. Daarom werken we ook nauw samen met onze buurinitiatieven om, daar waar mogelijk, synergievoordeel te behalen.
De in het verleden afgesloten abonnementen zijn niet meer geldig. Wij zullen de vraagbundeling over moeten doen. Inmiddels hebben wij ervaring opgebouwd en goed gekeken naar andere vraagbundeling trajecten. Met deze ervaringen stellen wij een plan van aanpak op en hebben vertrouwen in een positief resultaat.
Het gebied waar Breedband Alkmaar-Buiten zich nu op richt bestaat uit alle adressen in de plaatsen Driehuizen, Grootschermer, Markenbinnen, Noordeinde, Oterleek, Starnmeer en Ursem gem. S. Ook nemen we de “witte” adressen in de plaatsen Stompetoren en Schermerhorn mee. Een speciale positie nemen de adressen in De Woude en een klein deel van Spijkerboor in. Origineel behoorden deze adressen tot het gebied van BAB. De respons was hier ook voldoende, maar deze adressen liggen niet in de gemeente Alkmaar. Vooralsnog gaan we er van uit dat we ze mee kunnen nemen, maar dat is van een aantal factoren afhankelijk. 
Op onze site staat een postcodecheck. Hier kunt u controleren of uw adres in het gebied ligt. De uitkomst hiervan is een goede indicatie, maar op adresniveau ligt het nog niet helemaal vast. Zodra alles definitief is zullen wij dit melden.
Donderdavond 2 november organiseren we een vrijwilligersavond. Hier gaan wij gedetailleerder in op de status van ons initiatief. Vrijwilligers worden hierover volgende week ge├»nformeerd. Wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Dan kan dat via ons contactformulier.

Bron: Breedband Alkmaar Buiten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten