maandag 23 oktober 2017

Notulen Algemene vergadering Spijkerboorder Gemeenschap. 12-10-2017Afgemeld wegens ziekte Rie Bas. Aanwezig volgens presentielijst: Lous Uitentuis, Klaas Reijne, Jan Nat, Martijn Jongens, Cor Marrees, Tineke Reijne, Ingrid van Zanen, Eefje van Selm, Sofie Kalse-Uitentuis, Ester Slooten, Nancy Uitentuis en Dick Beets.

1. Opening door voorzitter geschiedt 20.15 u. 

2. Ingekomen. Bericht over afsluiting Starnmeerdijk tussen Middelweg en Heerenhuis gedurende enkele dagen wegens bermwerkzaamheden. 

3. Notulen vergadering 6 juli 2017. Goedgekeurd en ondertekend. 

4. Evaluatie dijkdorpsdagen. Het kinderprogramma op zaterdag was leuk en de kwis ’s avonds voor herhaling vatbaar. Op zondag was er de droevige afloop ivm het overlijden van Nel. Er is een anonieme brief bij Lianne bezorgd met positieve en vragende opmerkingen. Vanwege de anonimiteit kan daar dus niet op gereageerd worden. 
 
5. Kern met pit. Klaas heeft een aanvraag ingediend voor info borden voor 375 jaar Starnmeer. Het worden kastjes in de vorm van de vroegere waterschapskastjes. Ze zullen her en der worden geplaatst met informatie over de polder. 

6. Gemeente avond. Voor de vergadering met het bestuur van Wormerland en een afgevaardigde van Alkmaar heeft de S.G. de volgende items aangedragen.: oud papier, presentatie 375 jaar Starnmeer, Wegen/dijken, N246 en glasvezel. 

7. Winterprogramma: 27 oktober klaverjassen voor verenigingen , 8 november bijeenkomst met Wormerland en Alkmaar, 26 november Sinterklaas en 24 januari jaarvergadering. Er is dit jaar geen winterwandeling ivm diverse adtiviteiten 375 jaar Starnmeer. 

8. 375 jaar Starnmeer. De vlaggen en T-shirts zijn er. Bij de veiling is 8700 € opgehaald wat een prachtig resultaat is. Op 6 januari is de opening van het jubileumjaar in het Heerenhuis voor inwoners en genodigden. De film van 10-15 minuten wordt vertoond en beneden komt een tentoonstelling van oude foto’s. 30 juni en 1 juli is het festival weekeinde met op zaterdag voor een ieder wat wils en zondag zeskamp, 1 juli concours d’élégance, 22 september agrarische dag en de afsluiting einde december met een winters thema. 

9. Wijkbudget Wormerland. Er is toch misschien weer een opening ontstaan om de bootcamp te realiseren. Omdat er geen draaiende delen aankomen is zelfbouw toch toegestaan. Het moet wel als zodanig geregistreerd worden en er moet toestemming komen van HHNK. Voor het aanpassen/verbeteren van de plek van het monument Jan Hop zal contact worden opgenomen met HHNK. 

10. Rondvraag. Cor Marrees vraagt of er op de overige plekken op Spijkerboor, ook aan de andere kant v/d brug, ook antieklook lantaarnpalen komen. Dit is voorlopig niet aan de orde. Bij het overleg met de gemeente kwam wel naar voren dat overal de straatverlichting in de komende jaren wordt aangepast maar dat gebeurt staps gewijs en Spijkerboor is nog niet aan de beurt. De lantaarnpalen die er nu staan zijn gerealiseerd met het wijkbudget van 2016 en 2017. Klaas Reyne zoekt mensen die willen helpen met sponsoren zoeken. Dick biedt zich aan om een algemene brief te helpen maken die met aangepaste kop naar verschillende grote sponsors kan worden verstuurd. 

11. Volgende vergadering is de jaarvergadering op 24 januari in het Heerenhuis en de volgende bestuursvergadering op 10 januari bij Ester
Lous Uitentuis      Dick Beets
Voorzitter              SecretarisGeen opmerkingen:

Een reactie posten