dinsdag 3 oktober 2017

Vergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap


Uitnodiging voor het bijwonen van de algemene vergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap op donderdag 12 oktober bij Lous Uitentuis, aanvang 20.00 u.                                                        Agenda.

1.    Opening
2.    Ingekomen stukken.
3.    Notulen vergadering 6 juli 2017
4.     Evaluatie Dijkdorpsdagen(kermis)
5.    Kern met pit. Subsidie aanvragen voor infoborden (Klaas)
6.    Gemeentevergadering: papier ophalen
                                           Presentatie door com. 375 j Starnmeer                                                                                               
                                           Wegen/dijken
                                           N246
                                           Glasvezel in buitengebied.
7.    Winterprogramma: 27 oktober klaverjassen
                                     24 november klaverjassen
8.    375 jaar Starnmeer
9.    Wijkbudget Wormerland
10. Rondvraag
11. Sluiting en vaststellen datum volgende vergadering.

        Dick Beets, namens de S.G.   

Geen opmerkingen:

Een reactie posten