zondag 19 april 2015

Vergadering Spijkerboorder Gemeenschap

Aanstaande woensdag, 22 april is er weer een vergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap, aanvang 20.00 uur bij de familie Uitentuis.
Op de agenda staan de volgende onderwerpen:
  • evaluatie winterprogramma;
  • voorjaar/zomerprogramma;
  • kern met pit;
  • 375 jarig bestaan van de Starnmeer
Tijdens het agendapunt kern met pit wordt er gesproken over de aanleg van een vissteiger en extra parkeerplaatsen in Spijkerboor.

Het is van belang dat het draagvlak hiervoor groot is, met name van de mensen waar
e.e.a. mogelijk zal worden gerealiseerd. Tijdens deze vergadering bent u uitgenodigd om Uw zegje te doen over de plannen.
De parkeerplaatsen zouden gerealiseerd kunnen worden haaks op de weg tussen
de brug en de steiger van Bart Leegwater en in de lengte van de weg verder
tot de uitrit van Piet Groen.
Verder langs het Noord-Hollands kanaal tot de opslag van Cor Leegwater. Er is nog
geopperd om dit met groenspoorplaten te doen.
Mocht U verhinderd zijn of om een andere reden niet aanwezig zijn, dan kunt U Uw mening over de plannen ook mailen naar het e-mail adres van de secretaris van de Spijkerboorder gemeenschap: aida20@hetnet.nl.
Het lijkt ons zinvol om Uw mening te kennen, zodat we kunnen beslissen of we
met de plannen richting gemeente en hoogheemraadschap kunnen, of dat ze
moeten worden aangepast dan wel geheel moeten worden ingetrokken.

Wij hopen van U te horen/lezen

groeten Dick Beets, secretaris S.G.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten