woensdag 29 oktober 2014

Oud papier

-Het oude papier wordt opgehaald op *zaterdag 1 november 2014  


-Het oude papier wordt altijd opgehaald op de 1e zaterdag van de oneven maand. 


-In september is er 3540 kg bijeengebracht

-In  juli is er 3960 kg. bijeengebracht.
-In maart is er 3840 kg. bijeengebracht.maandag 6 oktober 2014

Klaverjassen

Vrijdag 17 oktober is er weer het traditionele klaverjassen voor verenigingen van de s.g. 
Het begint om 20.00 uur. Zorg dat je op tijd bent anders wordt het te laat voor het afgelopen is. 

Ik hoop dat de 7 verenigingen die altijd meedoen weer in staat zullen zijn twee koppels af te vaardigen. Ook koppels van buurtverenigingen/vrienden mogen meedoen als ze maar uit 2 koppels (4 personen) bestaan. 
Als er dergelijke belangstelling is dit graag even melden bij mij. 
Als één der traditionele verenigingen niet in staat is te komen dit ook graag even melden.
 
In de pauze is er weer de tombola en voor het hoogste koppel van elke vereniging voor ieder een plant.
Ik hoop dat het weer een gezellige en sportieve strijd wordt zonder "mes op tafel"
 
Namens de Spijkeroordergemeenschap
 
Dick Beets
tel: 075-6411670 ('s-avonds) of 06-42862428