maandag 29 oktober 2012

Vergadering van 31 oktober 2012 gaat niet door.

Door omstandigheden gaat de jaarvergadering op 31 oktober 2012 in het Heerenhuis van de Spijkerboorder gemeenschap met het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Graft de Rijp en Wormerland niet door.


Een nadere datum volgt....

Namens het bestuur van de Spijkerboorder gemeenschap.

maandag 22 oktober 2012

Vinckhuysenschool moet blijven!
Vinckhuysenschool moet blijven!

Het bestuur van de Vinckhuysenschool (ISOB) heeft afgelopen 16 oktober aangekondigd de Vinckhuysenschool te willen sluiten. De reden dat het ISOB de school wil sluiten is het teruglopende leerlingaantal (80 leerlingen). 

Ook is er sprake van achterstallig onderhoud van het gebouw. Het bestuur wil dat de Vinckhuysenschool wordt ondergebracht in de Brede School in De Rijp.

Wij de medezeggenschapsraad en de ouderraad zijn het niet eens met deze beslissing en willen er alles aan doen om de Vinckhuysenschool in West-Graftdijk te behouden.

Wilt u dit ook dan bent u welkom om op woensdag 31 oktober 2012 om 20.00 uur in de kerk van West-Graftdijk om mee te denken. 
We willen die avond een actieplan maken om het bestuur en de gemeente ervan te overtuigen dat de Vinckhuysenschool moet blijven.