woensdag 28 juni 2017

Oud Papier

Op zaterdag 1 juli 2017 is het weer de eerste zaterdag van de oneven maand en staat de oud papiercontainer weer op Spijkerboor. (naast 't Heerenhuis)

U kunt het papier zelf voor 12.00 uur naar de container brengen.


S.v.p. de bladen uit het plastic halen en het papier goed te bundelen of in dozen aan te bieden zodat het niet kan wegwaaien.


Bij voorbaat dank.


zaterdag 24 juni 2017

Brandweerpost Spijkerboor viert feest!Brandweerpost Spijkerboor bestaat 75 jaar en viert dat op zondag 2 juli. De post nodigt iedereen van harte uit om dit feest samen met hen te vieren.
Van 14:00 tot 16:00 uur zijn er allerlei activiteiten en spelletjes voor jong en oud. Zo kunnen de kleintjes zich vermaken met het brandweer spuitspel en de luchtkussens. Ook nemen de vrijwilligers van Spijkerboor je mee naar het toen en nu van het Vrijwillige Brandweerkorps Spijkerboor met een expositie over 75 jaar brandweer Spijkerboor.

Virtual Reality
Verder kun je in Spijkerboor de nieuwe Brandweer VR Experience van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland komen beleven. De Brandweer VR Experience is een Virtual Reality (VR) ervaring in 360°. In deze virtuele wereld leer je hoe je brand voorkomt en ervaar je wat je moet doen als er brand uitbreekt.
Aansluitend is er van 16:00 tot 18:00 uur een hapje en een drankje om het feest af te sluiten. Kortom reden genoeg om op 2 juli een bezoekje te brengen aan de brandweerpost Spijkerboor aan de Starnmeerdijk 22 in Spijkerboor!


Algemene vergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering 
van de Spijkerboorder Gemeenschap op:

Donderdag 6 juli bij Lous Uitentuis, aanvang 20.00 u.


Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vergadering 20-04-2017
4. Terugblik midzomer varen
5. Dijkdorpsdagen 2017
6. Wijkbudget Wormerland
7. 375 jaar Starnmeer
8. oud papier.
9. rondvraag.
10. Sluiting en vaststellen nieuwe vergaderdata.

N.B. de datum voor het verenigingsklaverjassen. 
Eerder is gemeld dat het verenigingsklaverjassen op 20-10 is. 
Dat is niet juist, dat moet zijn 27-10.

Dick Beets