zaterdag 20 juli 2019

Kadeverbetering Starnmeer

Kadeverbetering Starnmeer

RSS
De dijk rond de Starnmeer is afgekeurd en moet verbeterd worden. We zorgen ervoor dat de dijk weer voldoet aan de veiligheidseisen en naar verwachting 20 tot 30 jaar mee gaat.

Wat gaat er gebeuren?

Het probleem van de dijk is dat deze op sommige plaatsen te laag is, en bijna overal 'binnenwaarts instabiel'. Dat betekent dat er teveel risico is dat de dijk bij hoog boezemwater in combinatie met veel regen kan afschuiven naar binnen. De meest voor de hand liggende oplossing daarvoor is de dijk aan de binnenzijde flauwer te maken en de steunberm te verbreden door grondaanvulling. Dat vergt maatwerk, omdat er in de Starnmeer veel verschillende peilgebieden zijn en er relatief weinig ruimte is voor binnenwaartse versterking. We hebben inmiddels verschillende onderzoek gedaan hoe we die verbetering het best kunnen uitvoeren, en bespreken we de principeoplossingen met de betrokkenen. Tevens vindt afstemming plaats met de Provincie Noord-Holland in verband met de werkzaamheden aan de N246 en de nutsbedrijven.

Waar vindt het project plaats?

Het te verbeteren traject loopt rondom de Starnmeer, met uitzondering van het stuk provinciale weg tussen de toegang naar pont De Woude en de afslag Markervaart.

Wanneer vindt het project plaats en hoe lang gaat het duren?

Momenteel bevindt het project zich in de planfase. Met de resultaten vanuit de keukentafelgesprekken en de uitgevoerde onderzoeken wordt een voorkeursalternatief opgesteld. Hiervoor vragen we vervolgens de benodigde vergunningen aan. Belanghebbenden ontvangen hierover voorafgaand een informatiebrief van het hoogheemraadschap.
Uitvoering van de dijkverbetering staat gepland vanaf voorjaar 2021 tot en met begin 2023. Uiteraard houden we in de planning van dit project rekening met de werkzaamheden van de Provincie Noord-Holland.

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met de heer K. Woestenburg via het contactformulier of via telefoonnummer 072 - 582 8282.

maandag 1 juli 2019

Oud papier op zaterdag 6 juli a.s.


Waarschijnlijk al op vrijdag 5 maar zeker op zaterdagochtend 6 juli kunt U uw oude papier weer kwijt in de container op Spijkerboor.

Hartelijk bedankt namens de Spijkerboorder Gemeenschap

P.s. Graag VOOR 13.00 uur brengen want om 1 uur wordt de container meestal weer opgehaald