vrijdag 28 februari 2020

Jaarvergadering Spijkerboorder Gemeenschap op woensdag 11 maart a.s.


Op woensdag 11 maart is de jaarvergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap in 't Heerenhuis te Spijkerboor. Aanvang 20.00 uur. 

Tot woensdag 11 maart!
Spijkerboorder Gemeenschap

AGENDA JAARVERGADERING 11 MAART 2020

1. Opening

2. Ingekomen stukken: verslag van de bijeenkomst van B&W van 27 november 2019 (ligt ter inzage), uitnodiging afscheid van Burgemeester Tange op 13 maart 2020;

3. Verlag vorige jaarvergadering (z.o.z.)

4. Jaarverslag van de secretaris

5. Financieel jaarverslag

6. Vaststellen kascommissie

7. Bestuursverkiezing: Daphne Caton-Kramer is aftredend en weer herkiesbaar.

8. Evaluatie Winterprogramma:
- Klaverjassen 25 oktober 2019;
- Sinterklaas 23 november 2019;
- Gemeenteavond 27 november 2019;
- Midwinterwandeltocht 12 januari 2020.

9. Voorstel Zomerprogramma:
- DPDD: 3, 4 en 5 juli 2020;
- Starnmeer culinair;
- Midzomervaartocht.

10. Voorstel Martijn Jongens

11. Herstart PJG

12. Rondvraag

13 Sluiting

Oud papier zaterdag 7 maart 2020


Op zaterdag 7 maart a.s. staat er weer een container op Spijkerboor om
daar het oude papier in te gooien.
De opbrengst gaat naar de Spijkerboorder Gemeenschap die daar weer leuke
dingen van kunnen organiseren, dus bewoners van de Starnmeer en omstreken
gooi het oude papier niet weg maar breng het even naar Spijkerboor.
Meestal staat de container er al op vrijdag en hij wordt zaterdag's om
een uur of een 's middag weer opgehaald.

Bedankt namens de Spijkerboorder Gemeenschap