dinsdag 27 februari 2018

Wedstrijden en/of spelletjes op het ijs

A.S. vrijdagmiddag 14.00 u aanvang willen we proberen wedstrijden en/of spelletjes op het ijs te organiseren voor de jeugd t/m 12 jaar.
We bepalen die vrijdag of het op de Kolk dan wel in het veld op de sloot bij het land van Jan Nat wordt.
Kinderen waarvan de ouders geen lid zijn mogen ook meedoen op voorwaarde dat de ouders ter plaatse lid worden.
Nu maar hopen dat het hard genoeg vriest.
Dick Beets, namens ijsclub Spijkerboor.