zondag 31 januari 2016

"De Verliezers" bij Eensgezindheid Oost-Knollendam

"De Verliezers" bij Eensgezindheid Oost-Knollendam

Toneelvereniging Eensgezindheid Oost-Knollendam brengt een blijspel door Ton Davids en onder regie van Mieke Freyeé.

We zien het wel vaker in het nieuws: de gelukkige winnaars van de postcodeloterij. Een hele straat heeft miljoenen gewonnen. Een hele straat rijk en gelukkig. Maar wat als er één gezin uit de straat geen loten heeft.......... zijn zij dan de verliezers of hebben ze gewoon niets gewonnen ?

Kom naar Oost-Knollendam en kijk naar één van de gezellige voorstellingen op vrijdagavond 19 en zaterdagavond 20 februari. Aanvang 20 uur. Ook op zondagmiddag 21 februari kunt u kijken om 14.30 uur. Kaarten á € 7,50 verkrijgbaar via de mail toneelverenigingeensgezindheid@hotmail.com of bel 075-6428051 / 6426167.

Tot ziens in het Dorpshuis van Oost-Knollendam !


zaterdag 9 januari 2016

JAARVERGADERING SPIJKERBOORDERGEMEENSCHAPDe jaarvergadering wordt woensdag 13 januari 2015 
in het ‘t Heerenhuis gehouden. Iedereen die belangstelling heeft is van harte uitgenodigd.
Vergadering begint 20.00 uur 

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vergadering 17-9-2015
4. Jaarverslag 2015
5. Financieel jaarverslag 2015
6. Verslag kascommissie (Jan Nat, Koen Nieuwenhuizen res Marjon v/d Linden)

7. Verkiezing nieuw res. kascommissielid (aftredend Jan Nat).
8. Bestuursverkiezing. Aftredend en herkiesbaar Lous Uitentuis. 

    Tegen kandidaten kunnen tot begin v/d vergadering bij 
     bestuur worden aangemeld. 
9. Kern met pit. (Vissteiger en zwemtrap)
10. Wijkbudget Wormerland (P-plaatsen)
11. Jaarprogramma 2015:
-Winterwandeling 21 februari
-Filmvond 18 maart
-Midzomervaren 18 juni (commissie vormen)
-Dijkdorpsdagen 5,6,7 augustus (commissie vormen)
12. 375 jaar Starnmeer
13. Vaststellen data volgende vergadering en jaarvergadering volgend jaar.
14. Sluiting zondag 3 januari 2016

Jasper van Kuijk in Oost-Knollendam met Onder de Streep (try-out)


Zaterdag 9 januari 2016 speelt Jasper van Kuijk zijn voorstelling “Onder de Streep” (try-out) in het Dorpshuis Oost-Knollendam.
Je neemt geen risico’s. Voor elke keuze die je maakt win je stapels informatie in. Wie is die cabaretier? Wat doet ‘ie? Wat vonden recensenten van zijn voorstelling? Welke columns schrijft hij waar? En als dat niet in het tekstje staat, zoek je online. Want je wilt wel weten wat je krijgt, toch? Het is tenslotte ook je vrije avond. En door wat op zijn website staat krijg je het idee dat Jasper van Kuijk een talentvolle cabaretier is. Wint Cameretten en krijgt het Stijgend Applaus Stipendium. Schrijft een column in de Volkskrant. Mooie recensies ook: scherp en actueel, met een verhaal én om te lachen. Maar je weet ook wie die informatie op die site heeft gezet. Dus zeker weten doe je het nooit.

Zeker weten, onze behoefte om alles zeker te weten, dat is waar Onder de Streep over gaat. We zijn verslingerd aan Big Data. Van Kuijk daagt je uit een keer niks op te zoeken, je over te geven aan de verrassing. En gewoon naar Onder de Streep te gaan. Er zijn nog enkele kaarten beschikbaar, mail secretaris@pook-oostknollendam.nl of bel 06 - 20 27 56 25


zaterdag 2 januari 2016

Oud papier

Iedereen allereerst de beste wensen voor 2016.

Heel vervelend, maar vanmorgen stond de oudpapier container niet op Spijkerboor.
De container komt nu volgende week zaterdag, 9 januari.