maandag 24 juni 2019

bijeenkomst Kadeverbetering Starnmeer

Aan eigenaren, bewoners en andere
betrokkenen bij de kadeverbetering van de Starnmeer 


13 juni 2019

Onderwerp Informatiebijeenkomst kadeverbetering Starnmeer

Geachte heer, mevrouw,

Registratienummer 19.1171503
Dossiernummer hhnk/16000132
Contactpersoon
K. Woestenburg
Telefoonnummer +31725828282

Donderdag 27 juni organiseert het hoogheemraadschap een informatiebijeenkomst voor betrokkenen bij de Starnmeerkade. De bijeenkomst is vanaf 20.00 uur in Fort Markenbinnen. U bent daarbij van harte welkom. Tijdens deze bijeenkomst schenken we aandacht aan:
 • -  Waarom een kadeverbetering (als er ook al een stalen damwand langs de kanaalkant van de dijk staat)?
 • -  Met welke aspecten houden we rekening bij het ontwerpen van een dijkversterking?
 • -  Waarom moet er zo'n brede binnenwaartse versterking uitgevoerd worden en hoe wordt
  lokaal bepaald hoe breed het moet worden?
 • -  Welke oplossingen worden voor woningen gekozen en waarom?
 • -  Welke stappen worden gezet bij de verdere besluitvorming en communicatie?
  We starten met een presentatiedeel tot ongeveer 20:45 uur. Na de presentatie nodigen wij de aanwezigen uit om bij de tekeningen te komen kijken en vragen te stellen. Het is vanwege de tijd helaas niet mogelijk om deze avond vergaande gesprekken te voeren over specifieke privéoplossingen; met iedereen die hiermee te maken krijgt maken we nog een afspraak. Mensen die vragen over de oplossingen bij hun eigendom hebben, kunnen na het presentatiedeel met medewerkers van het hoogheemraadschap praten, óf een afspraak maken. Om 22:00 uur is de afsluiting en einde van de bijeenkomst.
  Stand van zaken
  Het hoogheemraadschap vindt het van belang om vroegtijdig met de bewoners langs de dijk kennis te maken en hen te betrekken bij de plannen voor de dijkverbetering. Inmiddels hebben wij een aantal gesprekken gevoerd met bewoners en eigenaren over de conceptplannen langs de dijk.
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier
Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard Stationsplein 136, 1703 WC Heerhugowaard

T 072-5828282 NL66 NWAB 0636 7537 78 post@hhnk.nl KvK 37161516 www.hhnk.nl
Registratienummer Pagina 1901171503 2 van 2
Datum
13 juni 2019
Hierbij ging het vooral over de vraag hoe we de dijk ter plaatse van woningen en bedrijven kunnen versterken. Dit heeft ons een schat aan lokale informatie opgeleverd.
Het uitwerken van de mogelijke oplossingen op deze plaatsen heeft de afgelopen maanden meer tijd gevraagd dan we vooraf hebben ingeschat. We vinden het belangrijk om de informatie uit die gesprekken en de mogelijke oplossingen voor de woningen zorgvuldig uit te werken en goed te onderbouwen. Deze informatie verwerken we in het uiteindelijke projectplan, dat ter inzage wordt gelegd.

Maatwerk
De Starnmeer is in veel opzichten een bijzondere polder die veel maatwerk vergt. Er zijn veel verschillende slootpeilen en hoogteverschillen waar we rekening mee moeten houden. Kabels en leidingen liggen niet altijd op ideale locaties. Bijzonder zijn ook de woningen die geheel of deels op de dijk staan, zoals in het dorp Spijkerboor.
Planning
De grootste impact van het project ondervinden eigenaren en bewoners langs de dijk zelf. De komende tijd voeren we nog een aantal gesprekken over de oplossingen voor de deur en de verwerving van de strook land die nodig is voor de verbreding van de dijk. Pas daarna komt het projectplan in procedure. We hopen dit jaar het projectplan af te ronden om deze vervolgens ter inzage te leggen.
In de tussentijd vindt in de polder nog onderzoek plaats naar o.a. de (water)bodemkwaliteit. Zoals eerder aangegeven start de uitvoering van het werk niet voordat de werken rond de N246 en de bruggen zijn afgerond. Uitvoering van de dijkverbetering staat vooralsnog gepland vanaf 2021 en loopt vervolgens door tot in 2023.
Graag zien wij u donderdag 27 juni om hierover samen verder te praten. Wij hopen velen van u te kunnen ontmoeten. Indien u niet in de gelegenheid bent om op deze avond te kunnen komen kunt u altijd contact met mij opnemen als u nog vragen heeft. Actuele informatie over het project vindt u zodra deze er is - terug op de website van het hoogheemraadschap bij "Werk in de buurt".
Met vriendelijke groet,
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

K. Woestenburg Omgevingsmanager

donderdag 13 juni 2019

Midzomervaartocht gaat helaas niet door
Hallo allemaal!!!

Tot onze grote spijt is de hoeveelheid aanmeldingen die wij ontvangen hebben voor de Midzomervaartocht onvoldoende.

Dit vinden wij als “Praamcommissie” heel erg jammer, het is zeven jaar lang een groot succes geweest met altijd rond de 40 a 50 mensen die met veel plezier meegevaren en gegeten hebben.

Dit jaar gaat het niet door, in de volgende vergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap zal het voorbestaan van de tocht op de agenda staan.


Groet,

De Praamcommissie