maandag 31 juli 2017

De DijkDorpDagen gaan door!

Weliswaar in een afgeslankte versie, maar hopelijk net zo gezellig en sportief als voorgaande jaren!

Op zaterdag 5 augustus beginnen we met de kinderspelen. Deze starten om 10.30 uur in en rondom de kermistent. Bij mooi weer staat de glijbaan weer klaar, dus vergeet dan je zwembroek niet!

s Middags is er vanaf 15.30 tot 17.00 uur een kinderdisco, in de benedenbar van het Heerenhuis. Dit is voor kinderen tot 12 jaar, net als de kinderspelen.

Daarna is er zoals elk jaar weer de viswedstrijd rondom Spijkerboor. Vissers worden om 17.30 uur verwacht rondom het dorp en we hopen natuurlijk dat er veel gevangen gaat worden!

Vanaf 20.00 uur is het tijd voor een PUBQUIZ. Overgewaaid uit Engeland, wordt dit voor het eerst georganiseerd in Spijkerboor.

De pubquiz is een spel waarbij plezier, gezelligheid en hilariteit de boventoon voert. De pubquiz is zo samengesteld, dat deze geschikt is voor iedereen. Diverse onderwerpen kunnen voorbij komen tijdens de pubquiz, zoals algemene kennis, sport, muziek, fotoronde en televisie.

De pubquiz bestaat uit een aantal rondes. De pubquizmaster stelt elke ronde vragen en de verschillende teams van 4 personen (buren, familie, collega’s, vage bekenden, alles mag!) moeten de juiste antwoorden verzinnen. De quiz staat onder bezielende leiding van Bas Manshanden.

De teams hoeven zich niet van te voren aan te melden, gewoon aanschuiven en meedoen is het advies!

Daarna gaan natuurlijk de voetjes van de vloer, want de avond wordt muzikaal verzorgd door DJ TSN (alias Thijs Nieuwenhuijse)!Op zondag 6 augustus is er weer de Spijkerboorder Olympiade.

Voor deze strijd der titanen kunnen zich teams inschrijven van minimaal 6 personen, waarvan er minimaal 1 vrouw is.Geef je team zo snel mogelijk op, in ieder geval voor zaterdag 5 augustus, bij Ester Slooten: ceesslooten@hetnet.nl of 075-6413789. Dit om de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.’t Heerenhuis verzorgt vanaf 14.00 uur ons natje en ons droogje en om 16.00 uur komt That’s 4 you het eerste deuntje spelen om zo de DijksDorpsDagen spetterend af te sluiten.Hopelijk tot 5 en 6 augustus!

Het kermis comit├ęwoensdag 12 juli 2017

Notulen vergadering S.G. 2017-07-06

       
1.    Opening. Geschiedt even na 20.00 u. Aanwezig volgens presentielijst: Tineke Reyne, Klaas Reyne, Ingrid Slooten, Nancy Uitentuis, Ester Slooten, Eefje van Selm, Monique Beerepoot, Jan Nat, Cor Marrees, Rie Bas-Koster, Lous Uitentuis en Dick Beets
2.    Ingekomen stukken. Nihil.
3.    Notulen 20-04-2017. Hierop waren geen op- of aanmerkingen en werden ondertekend.
4.    Terugblik midzomervaren 17-06-2017. Het weer was dit jaar uitstekend en er was weer voldoende animo om mee te gaan (47 personen). Het eten was erg lekker en dus is er reden om het volgend jaar weer proberen te organiseren.
5.     Dijkdorpsdagen 5 en 6 augustus 2017. Het worden definitief 2 dagen i.p.v. 3. Op zaterdag zijn er weer kinderspelen en vissen en op zondag een strijd tussen teams van 6 personen waarvan 2 vrouw. De tent wordt kleiner dan voorgaande jaren. De prijzen voor het vissen worden weer gekocht door Rie Bas.
6.    Wijkbudget Wormerland. Het budget voor 2018 is nog niet bekend en zoals bekend wordt het budget van 2016 en 2017 gebruikt voor het neerzetten van 4 stuks antieklook lantaarnpalen bij het Heerenhuis. Er zijn wel ideeen voor 2018: Opknappen van het monument, bootcamp en voorzieningen tegen he wegspoelen v/d grond bij het monument. Klaas heeft inmiddels contact gehad met de gemeente over de bootcamp. Uit het antwoord blijkt dat zelf bouwen geen optie is en dat de gemeente een boel eisen stelt voor er eventueel toestemming wordt gegeven. Als een toestel moet worden gekocht is de goedkoopste optie 8000 €. De voorwaarden die de gemeente stelt zijn aan debootcamp ploeg overhandigd en we wachten verdere ontwikkelingen af.
7.    375 jaar Starnmeer. Het bestuur van het comitee is compleet en het programma is zo goed als rond. Er zijn momenteel reeds 60 kavels voor de veiling. Er worden diverse sponsors gezocht.  De nieuwjaarsreceptie is op 6 januari 2018 in het Heerenhuis en daar zal dan tevens de premiere te zien zijn van een film die STV gaag maken. Beneden in de bar komt dan een fototentoonstelling. Er komt op 30-6 en 1-7 2018 een festival op het land van Kees Jongens. Dit wordt georganiseerd o.l.v. Jeroen v/d Meer. In de eerste 2 wken van oktober 2018 komt er een agrarische dag en de afsluiting vindt plaats in december met een winterfeest waarvoor de ijsclub wordt (is) benaderd. Binnenkort verschijnt er weer een nieuwsbrief en die zal vervolgens meer regelmatig en met kortere tussenposen verschijnen. Er wordt ook nog geopperd boerderijen te verlichten/versieren en september/oktober en om poorten te maken. Voor dat laatste is waarschijnlijk toestemming nodig om ze te plaatsen.
Ook wordt besloten omringende dorpen uit te nodigen voor een dorpenspel.
8.    Oudpapier. De mening was dat de oproep aan mensen in de gemeente Alkmaar in de Starnmeer om hun oudpapier te bewaren voor de s.g. en vrouwen van nu goed was nagevolgd. De container zat goed vol. Toch had Dick daar een andere mening over. Hij had nauwelijks een kwart trailer vol. Hij gaat het met Wim nog een keer aanzien maar als er volgende keer weer zo weinig papier is wil hij niet meer rijden.
9.    Rondvraag. Niets.
10. Ca 22.30 u was de sluiting en de volgende bestuursvergadering is donderdag 28 september bij Ingrid en de volgende algemene vergadering donderdag 12 oktober bij Lous.

                Voorzitter                                                                         Secretaris

                 L. Uitentuis                                                                       D. Beets