zondag 11 november 2018

Sintviering Spijkerboorder Gemeenschap 2018
Ooh kom er eens kijken wie er op zondag 25 november 2018 naar Spijkerboor komt?
Het is geen vreemd’ling zeker, en we hoeven ook niet meer te vragen naar zijn naam: Sinterklaas en zijn Pieterbazen!!!!
Vanaf 14.30 uur zijn alle kinderen tot en met groep 8 welkom  in ’t Heerenhuis om Sinterklaas te komen vieren.  En……. misschien neemt de Sint en zijn Pieten ook wel iets mee vanuit Spanje voor alle lieve kinderen uit Spijkerboor en de Starnmeer.
Rond om 15.00 uur wordt de Sint verwacht, misschien hoor je het Paardje dan wel trappelen op het dak!

Lieve ouders, de Sint wordt al wat ouder, dus om hem even te helpen is het fijn als u een (of meedere) cadeautje(s) van ongeveer € 7,50 aflevert aan de Middelweg 1 (Fam. Jongens) met naam, met daarbij een klein verhaaltje over (klein)kind(eren) over de belevenissen van afgelopen jaar of hobby’s.zaterdag 3 november 2018

Jaarvergadering 2018 Spijkerboordergemeenschap
Beste leden van de Spijkerboordergemeenschap,


Woensdag 7 november is de jaarvergadering van de Spijkerboordergemeenschap. Voor deze vergadering is het hele college uitgenodigd, alsook een wethouder uit Alkmaar. 

Voorafgaand aan de vergadering (vanaf 19:30 uur) zullen de raadsleden met jullie kennis maken; vervolgens zullen we om 20:00 uur met de jaarvergadering beginnen. 

De vergadering wordt, zoals voorgaande jaren, gehouden in ’t Heerenhuis te Spijkerboor. 

Bijgaand treft u aan de agenda voor de vergadering.
Voor vragen, opmerkingen of aanvullingen kunt u bij mij of Natascha terecht.


Jaarvergadering 2018 Spijkerboordergemeenschap

met het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland en aanwezigheid van de gemeente Alkmaar.

7 november 2018 om 20.00 uur in ’t Heerenhuis te SpijkerboorAgenda
1.     Opening door de voorzitter van de Spijkerboordergemeenschap en mededelingen

2.     Mededelingen vanuit de gemeente Alkmaar

3.     Mededelingen vanuit het college Wormerland

4.     Dijken van de Starnmeer

5.     Monument Jan Hop en daarmee de beschoeiing bij het monument
 
6.     Buurboek
 
7.     Oud papier

8.     Glasvezel

9.     Rondvraag