maandag 16 januari 2017

Midwinterwandeltocht op zondag 22 januari 2017

Hallo allemaal,
Op zondag 22 januari  aanstaande wordt er weer de Midwinterwandeltocht gehouden! Tijdens deze midwinterwandeltocht wordt er een route uitgezet van ongeveer 7 km door de Starnmeer.
We starten om 11.00 uur ’s ochtends bij de familie Uitentuis. Onderweg en aan het eind van de wandeling wordt er voor de inwendige mens gezorgd.
Wil je graag meelopen? Graag je van te voren opgeven bij de familie Uitentuis: overjisp@planet.nl of via het volgende telefoonnummer: 075-6411238
Aan deze gezellige wandeling zijn wel kosten aan verbonden, namelijk €5,00 per persoon.
Hopelijk tot de 22e!

Namens de Spijkerboorder Gemeenschap,

Ester Slooten


Notulen jaarvergadering S.G. woensdag 11-01-2017 in het Heerenhuis

     Notulen jaarvergadering S.G. woensdag 11-01-2017 in het Heerenhuis
1.    Opening geschiedt door voorzitter om 20.07 u                                                                                                         Afbericht: Rie Bas wegens griep                                                                                                                                 Aanwezig volgens pesentielijst: Lous Uitentuis, Klaas Reyne, Ingrid van Zanen, Remco Doorn, Dirk Huisman, Koen Nieuwenhuizen, Rianne Hendriks, Irma Lalleman-Heynis, Kim Dekker, Jan Nat, Cor Marrees, Bets Buis-Koopmans, Marjon van de Linden, Sofie Kalse-Uitentuis, Brenda van der Ven-Nelis, Marry Rol, Tineke Reyne, Ester Slooten, Dick Beets.   
2.    Ingekomen: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Wormerland, Klaas, Cor Leegwater en Dick zijn er heen geweest. Weinig nieuws betreffende Spijkerboor.                                                                                                                                             Toezegging 250 € subsidie gemeente Alkmaar voor 2017.                                                                                                     Mail over woonvisie Wormerland. S.G. wordt verzocht vinger aan de pols te houden. Er zijn misschien mogelijkheden met “tiny houses”.                                                      Mary vraagt wie haar buurtvereniging vertegenwoordigt in het comité 375 jaar Starnmeer, zie verderop in notulen.  
3.     Notulen vergadering 6-10-2016. Wordt goedgekeurd en ondertekend.
4.     Jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd en ondertekend.                                                                                          N.a.v. notulen en jaarverslag was er nog wel een vraag van Mary over besteding wijkbudget Wormerland. Dick antwoordt dat hiervoor het jaarverslag moet worden gelezen omdat deze later is gemaakt dan de notulen van 6-10-16.
5.    Financieel verslag 2016. Ingrid geeft hier een toelichting over.
Mary vraagt hoe het zit met oudpapier ophalen. Dit omdat  het ophalen hiervan  nauwelijks de moeite is als de kosten en tijd in ogenschouw worden genomen. Voorzitter antwoordt dat gemeente Alkmaar dat in toekomst zelf met een auto gaat ophalen. Ook de gemeente Wormerland denkt over zo’n systeem. De S.G. zal per ophaalronde één of twee persosen moeten leveren om papier in auto te deponeren. De S.G. houdt ontwikkeling in de gaten zodat we onze inkomsten uit oudpapier niet kwijtraken.
6.    Verslag kascommissie. Deze bestond uit Marjon en Koen. Koen verwoordt dat de commissie alles in perfekte staat heeft aangetroffen en geen onregelmatigheden heeft geconstateerd.                                                                                            Koen treedt af als lid. Jan Nat wordt het nieuwe lid en het nieuwe reservelid wordt Irma.
7.     Bestuursverkiezing. Dick was aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten gesteld zodat Dick herkozen wordt.
8.    Wijkbudget Wormerland. Klaas geeft een toelichting en legt uit waarom uiteindelijk gekozen is voor 4 nieuwe antiek-look lantaarnpalen rond het Heerenhuis. Hier komen nog wel wat vragen over. Klaas heeft aan Koen toegezegd bij de gemeente Wormerland te proberen geld los te krijgen voor een bootcamp. Dit zou uit een ander potje moeten komen dan het wijkbudget. Geprobeerd wordt dit in 2017 te realiseren. Mocht dit niet lukken dan wordt geprobeerd of de S.G. het geld voor kan schieten en dat de gemeente dat dan in 2018 terug betaalt aan de S.G.                                                                                        Koen vind het gebruik van het wijkbudget van 2016 en 2017 voor 4 lataarnpalen te duur en had liever meerdere goedkopere projecten aangepakt. Klaas legt uit dat uiteindelijk voor de lantaarnpalen is gekozen onder tijdsdruk en druk van de gemeente.
Koen geeft ook aan dat er mogelijk problemen gaan ontstaan met het parkeren langs de Kanaaldijk binnen de bordjes Spijkerboor. N.a.v. een klacht van een bewoner dat er met het parkeren langs de weg een gevaarlijke situatie ontstaat. De burgemeester, een ambteaar en politiefunctionaris zijn langs geweest en nu is er een parkeerverbod waarop naar men zegt gehandhaafd zal worden. De S.G. wordt gevraagd  te bezien of er parkeervakken gemaakt kunnen worden.
9.    Jaarprogramma 2017:                                                                                                                                                      22-01 Winterwandeling. Start bij Lous om 11.00 u, eigen bijdrage 5,- €, opgeven bij Lous vóór 20-01                                                                                                           25-03 Gezellige avond in bar Heerenhuis, wordt kegelen.                                                                                   17-06 Midzomervaren. Commissie zelfde als vorig jaar (Jan, Irma, Marjon en Koen en/of Rianne.                                                                                                                                                 Kindermiddag. Ingrid gaat bezien waar er een middag lasergamen of paintball kan worden georganiseerd voor de lagere school jeugd en wat dan de kosten zijn. Klaas zal proberen  hiervoor bij Alkmaar subsidie los te krijgen.                                                                                                                                              
10. Kermiscommitee. Wordt gevormd door Kim, Ester, Rianne en Irma. Het is de bedoeling de kermis alleen op zaterdag en zondag te laten plaatsvinden. Er moet nog met Bob en Ellen gesproken worden wat de mogelijkheden zijn.
11. 375 jaar Starnmeer. Tineke geeft een toelichting op de stand van zaken. De bijeenkomst afgelopen jaar bij Dagobert leverde nog niet zoveel op. Er is inmiddels een bestuur gevormd en er is een aparte bankrekening geopend onder de paraplu v/d S.G. Het dagelijks bestuur bestaat uit: Marco Buis secretaris, Hans Hurks penningmeester, Martijn Jongens website/facebook, Ester Slooten en Tineke Reyne voorzitters. Het groot bestuur bestaat uit het d.b. plus vertegenwoordigers v/d buurtverenigingen: Emmie Jonges Groenlandse  Visserij, 1sofie Kalse de Duikers, Piet Groen de Hoppers, Ester Slooten en Tineke Reyne Middelmaatjes, Janneke van Selm en Martijn Jongens Ceres, Edwin Buis Steelpan en Masje Al Vuurlinie.                                                                                    Het programma is onder voorbehoud als volgt: 1-9-2017 veiling van goederen en diensten om financiele middelen te verkrijgen, 6-1-2018 nieuwjaarsreceptie met genodigden in het Heerenhuis, in jni een een weekeinde met o.a. muziek, theater, pyamaparty met brunch, zeskamp, concours d’ élegance en mogelijk nog een triatlon, in het najaar een oogstfeest met show van kleine huisdieren en aan het eind van 2018 nog een afsluiting.
12. Rondvraag: Remco meldt dat er whatsapp bordjes zijn om op te hangen op de Starnmeerdijk richting Kogerpolder en richting West-Knollendam en op de kanaaldijk bij de Jispersluis en bij het Jisperpad.                                                                                          Koen verzoekt om ook het item prullenbakken weer in een volgende ronde van het wijkbudget op te nemen.
13. Volgende algemene vergadering 20-4 bij Lous en bestuursvergadering 6-4 bij Dick.                                                                                                                                                 Om 22.20 u sluit Lous de vergadering.

N.B. Na afloop v/d vergadering werden de volgende data in het Heerenhuis vastgelegd: 25-03 kegelen in de bar
                      20-10 Verenigingsklaverjassen
                      10-01-2018  Jaarvergadering S.G.


                     Voorzitter                                               Secretaris

                L. Uitentuis                                                  D. Beets     
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            


vrijdag 13 januari 2017

Nieuwe Praktijkruimte bij oud-inwoonster van Spijkerboor

OPEN DAG bij Beter door Balans in nieuwe Praktijkruimte

WORMER – Holistisch Therapeut en Voedingscoach Tonia Ris is verhuisd van Wormerveer naar Wormer. Om haar praktijk Beter door Balans nog meer naamsbekendheid te geven, organiseert zij op 28 januari a.s. een Open Dag in haar nieuwe praktijkruimte aan de Koetserstraat 13-14 te Wormer. U krijgt de gelegenheid om kennis te maken met Tonia en met de verrassende mogelijkheden die zij te bieden heeft op het gebied van het benaderen en oplossen van (chronische) klachten.

Beter door Balans staat voor het in evenwicht brengen van lichaam en geest. Door samen met de cliënt op zoek te gaan naar de oorzaak van een klacht, om zo te komen tot een specifieke behandeling op weg naar herstel. Een groot aantal mensen is al van pijn of klachten bevrijd door het inzetten van de combinatie van kennis van Epigenetica, Orthomoleculaire Voeding en Energiewerk.

Nieuwsgierig geworden naar Tonia en haar werkwijze met Beter door Balans?
Loop vrijblijvend binnen en laat u verrassen door de mogelijkheden, een gezond proeverijtje en het energiewerk met o.a. Quantum-Touch®.
Zaterdag 28 januari vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur, Koetserstraat 13-14 in Wormer.
De toegang is gratis!

Kijk op de site www.Beterdoorbalans.nl  voor referenties en meer informatie over de Open Dag.Verslag van de jaarvergadering Spijkerboordergemeenschap

Verslag van de jaarvergadering Spijkerboordergemeenschap 9 november 2016 Aanvang: 20.00 uur in ’t Heerenhuis te Spijkerboor
Aanwezig:
Spijkerboordergemeenschap:
Leden van de Spijkerboordergemeenschap
Leden college gemeente Wormerland:
Burgemeester Peter Tange, wethouders Elly Fens en Kees van Waaijen
Gemeente Alkmaar:
Wethouder Nagengast en bestuursondersteuner Oskamp
OVER-gemeenten:
Gemeentesecretaris Paul Koetsier, teamleider Marcel Schaafsma Raadsleden en belangstellenden: ± 25 personen
Verslag: Tony Tannous

1. Opening door de voorzitter van de Spijkerboordergemeenschap en mededelingen
opening door vicevoorzitter Klaas Reijne, voorzitter niet aanwezig.
2. Mededelingen vanuit de gemeente Alkmaar
wethouder Nagengast stelt zich voor: heeft onder andere portefeuilles duurzaamheid, agrarische economie, stads- en wijkbeheer en recreatieschappen.
De wethouder geeft aan dat afvalscheiding in de buitengebieden beter is dan in de stad: 60% versus 48%.

3. Mededelingen vanuit het college Wormerland
Burgemeester Tange introduceert Tony Tannous, Marcel Schaafsma en Paul Koetsier. Wethouders Saelman en Schalkwijk zijn helaas niet aanwezig.
Wethouder Fens heeft zorg en jeugdhulp in haar portefeuille. MFA De Omslag wordt onder de aandacht gebracht, waar de bibliotheek, sociaal-cultureel werk en het dienstencentrum zijn ondergebracht. Voor hulp in en om het huis, dagbesteding en zaken om langer thuis te blijven wonen worden bewoners aangespoord contact op te nemen met het dienstencentrum. Aanvullende ideeën voor de MFA zijn altijd welkom.
Wat betreft afvalscheiding: Er wordt een enquête onder bewoners uitgezet om het draagvlak voor afvalscheiding te meten. In de eerste helft van 2017 zullen verdere stappen worden genomen voor afvalscheiding. Dit zal betekenen dat als dit door gaat, restafval waarschijnlijk 1x per 4 weken zal worden opgehaald. Bewoners zullen hierbij verder worden betrokken.
Wethouder Van Waaijen heeft onder andere de portefeuilles sociale zaken, sport, vastgoed en buurt- en wijkgericht werken.
4. Infrastructuur
De N246 gaat in 2018 op de schop. De werkzaamheden vanaf januari 2018 duren een jaar en vinden plaats op de kruising Starnmeerdijk en de N246. Daarnaast vinden er werkzaamheden plaats aan de Beatrixbrug en Kogerpolderbrug. Tijdens deze werkzaamheden komen er 2 tijdelijke bruggen en een tijdelijke maatregel voor
bestemmingsverkeer. De polder blijft het hele jaar bereikbaar door fasering van afsluiten. Het verkeer hoeft niet via Jisp en Oostknollendam. Ter zijnde tijd zullen inwoners worden geïnformeerd in de Zaankanter en op andere manieren.
In 2015 is een dodelijk ongeluk gebeurd in Spijkerboor. Er staat een monument voor de overledene. Een aanwezige inwoner geeft aan dat de weginrichting na Spijkerboor gevaarlijk is voor fietsers. Burgemeester Tange geeft aan dat de Spijkerboordergemeenschap dit schriftelijk aan mag kaarten bij de HHNK. Dit kan via het meldformulier op www.hhnk.nl. Wanneer dit is gedaan, graag de gemeente inlichten. De gemeente Wormerland zal dit ook aankaarten en het ter sprake brengen in het overleg met de HHNK.
Provinciale Staten is bezig met inventarisatie voor een glasvezelnetwerk. Het college wordt gevraagd om dit in de gaten te houden. Wethouder Nagengast geeft aan dat gemeente Alkmaar ook aandacht hiervoor heeft.
Graafwerkzaamheden in verband met een glasvezelnetwerk van Eneco door het HHNK zijn niet naar bewoners gecommuniceerd. Deze klachten mogen aangegeven worden door bewoners aan het HHNK. De gemeente Alkmaar gaat dit ook opnemen met het HHNK.

5. Subsidies/kern- en wijkbudget
Vanuit Wormerland is €4.000 beschikbaar voor Spijkerboordergemeenschap in 2016. Afgelopen 2 jaar zijn er van het budget parkeerplekken, een visplek en steiger geplaatst. Een idee voor besteding van het budget is om de lantaarnpalen te vervangen voor antieke palen. Wethouder Van Waaijen gaat in gesprek met meneer Beets en meneer Reijne over de invulling. Andere ideeën die ter sprake zijn gekomen zijn het opknappen van de ponthaven, onderhoud van kunstwerk Jan Hop en bootcamp toestellen.
Als de aanvraag in 2016 binnen is, kan dit bijvoorbeeld in 2017 worden uitgevoerd en dus het budget opschuiven.
Vanuit gemeente Alkmaar is per jaar een budget van €26.000 beschikbaar voor bewonersinitiatieven. Om dit bekender te maken heeft de gemeente een wedstrijd uitgeschreven, met een maximum besteding van €4.000 per regio. Bewoners geven aan dat communicatie hierover beter had gekund. Gemeente Alkmaar neemt dit mee.
6. Rondvraag
Vraag hoe onkruid momenteel wordt bestrijd. Gemeente Alkmaar geeft aan dat dit met een stoomapparaat gebeurt.
Als er meer bekend is over de werkzaamheden aan de Zaanbrug, zal de gemeente Wormerland bewoners informeren.
Meerdere opmerkingen over de hoek bij de pont die erg gevaarlijk is. burgemeester Tange heeft toegezegd een keer te komen kijken naar de situatie met de bewoners.
Bewoners benadrukken dat goede samenwerking tussen Alkmaar en Wormerland essentieel is in verband met het grensgebied.

Er is verzocht de jaarvergadering anders noemen: informatieavond Spijkerboordergemeenschap.
Informatieavond Spijkerboordergemeenschap 2017: 8 november om 20:00 uur 

dinsdag 3 januari 2017

De Spijkerboorder Toneelvereniging

Spijkerboor speelt  “Liever gelogen dan gevlogen”

De Spijkerboorder Toneelvereniging speelt in ’t Heerenhuis de komedie “Liever gelogen dan gevlogen” van Hans Gnant.

Het verhaal gaat over Gerard Gondel die dierenarts is in het dorp. Hij geniet daarmee enig aanzien. Samen met zijn vrouw Lara woont hij heerlijk rustig en ze hebben een goed leven. Dat verandert als zijn vrouw een geheel verzorgde vliegreis voor twee personen naar India wint. En zoals dat in een dorp kan gaan, is het gehele dorp daarvan direct op de hoogte. Deze mooie prijs zou voor grote vreugde moeten zorgen, maar er is een klein probleempje. Nou ja, klein…. Gerard heeft last van vliegangst. En niet zo’n beetje ook. Hij is met geen tien paarden in een vliegtuig te krijgen. Dan gaat hij toch niet, zou je zeggen. Maar zo gemakkelijk is dat niet. De contracten zijn getekend en erger nog, niet gaan omdat de dokter vliegangst heeft, zou zijn goede reputatie in het dorp ernstig schaden. Gelukkig zijn er allerlei mensen in zijn omgeving die goede raad hebben: zijn knappe dochter Elke en haar iets oudere vriend Joost, de keurige reclamemanager Florax, de nogal aparte Karel en de lieve Vroni. Daar heeft Gerard wat aan!

Lous en Martine Uitentuis, Kim Dekker, Bob van Brussel, Wim Nieuwenhuizen, Wouter Duyvis en Willy Groot staan op de planken. Martijn Jongens verzorgt het licht en geluid, Ester Sloten souffleert en de regie is in vertrouwde handen van Nel Stam-Koene.

Het zal weer een erg leuke avond te worden, waarbij veel te lachen valt. En dat geldt natuurlijk ook voor de verloting en de borrel na afloop. 

De uitvoeringen zijn op:
Zaterdag   28 januari
Vrijdag        3 februari
Zaterdag     4 februari
Vrijdag      10 februari 
Zaterdag   11 februari

We beginnen om 20.00 uur. Wanneer je het leuk vindt om deze komedie te zien, dan kun je nu entreekaarten van € 7,50 reserveren bij Bob en Ellen. Het telefoonnummer van ’t Heerenhuis is 075-6411369.  Reserveer snel want op=op!

Voor kinderen hebben we een speciale avond. Alle kinderen uit de buurt (en eventueel hun begeleiding) mogen de generale repetitie op vrijdag 27 januari om 20.00 uur helemaal gratis bijwonen. Voor hen hebben we bovendien na afloop een mooie verloting (4 loten voor 1 euro) met lekker veel speelgoed.

Op donderdag 16 februari spelen we het toneelstuk in de Mieuwijdt.

We wensen iedereen die komt kijken heel veel plezier toe!


De Spijkerboorder Toneelvereniging 


maandag 2 januari 2017

Jaarvergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap, Agenda en Jaarverslag

Uitnodiging voor het bijwonen van de jaarvergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap op:

 11 januari 2017 in het Heerenhuis te Spijkerboor, aanvang 20.00 uur


Agenda voor de jaarvergadering van de Spijkerboorder Gemeenschap op 11-01-2017 in het Heerenhuis

1.    Opening
2.    Ingekomen stukken
3.    Notulen vergadering 06-10-2016
4.     Jaarverslag 2016
5.    Financiëel verslag 2016
6.    Verslag kascommissie (Marjon + Koen res Jan Nat) + verkiezing nieuw lid
7.    Bestuursverkiezing. Aftredend Dick Beets en herverkiesbaar. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot voor aanvang v/d vergadering.
8.    Wijkbudget Wormerland (Toelichting door Klaas)
9.    Jaarprogramma 2017: 22-01 Winterwandeling  start bij Lous                                                     
                                         25-03 Gezellige avond
                                          17-06 midzomervaren
                                          Kindermiddag/avond (lasergamen/paintball) Er zal worden onderzocht of dit haalbaar is met evt. Subsidie Alkmaar
10.Kermiscomitee samenstellen voor dijkdorpsdagen
11.375 jaar Starnmeer (verslag van Ester en/of Tineke)
12.Rondvraag

13.Volgende vergadering: voorstel 20 april bij Lous, bestuur 6 april bij Dick mits die herkozen wordt in bestuur.   
**************************************************************
Notulen Spijkerboorder gemeenschap d.d. 6 oktober 2016

Aanwezig:
Rie Bas, Cor Marrees, Monique Berenpoot, Ingrid van Zanen, Bob van Brussel, Ellen Jonkman, Remco van Doorn, Kim Dekker, Sophie Kalse, Ester Slooten, Nancy en Lous Uitentuis

Afwezig (met bericht):
Rianne Hendriks, Jan Nat, Klaas Reijne, Martijn Jongens en Dick Beets

1.     Opening
Om 20.10 opent de voorzitter de vergadering

2.     Ingekomen stukken/Mededelingen
Kern met Pit: ook dit jaar kunnen we weer deelnemen aan de competitie kern met pit van de Heide Maatschappij.
Er is een uitnodiging voor de receptie van de gemeente Alkmaar voor het Almaars Ontzet op vrijdag 7 oktober 2016 vanaf 20.30 uur.
Dick Beets en Ester Slooten zijn naar de begrafenis geweest van Cor Booy, er is een bedankkaartje binnen gekomen.
Lous Uitentuis is naar de contactcommissie-avond geweest van de gemeente Wormerland namens de SG. Iedereen klaagt over de slechte communicatie van het Waterschap naar de burger. Gemeente Wormerland is gevraagd om hierover contact op te nemen met het Waterschap.

3.     Notulen vorige vergadering (d.d.12 juli 2016)
Er zijn geen op- of aanmerkingen over de notulen van de vorige vergadering en is bij deze goedgekeurd.

4.     Evaluatie DijkDorp Dagen
Het was een leuke kermis, die goed georganiseerd was, maar helaas heel weinig bezoekers. Bob en Ellen geven aan dat zij dit jaar nog nooit zo’n slechte kermis hebben gedraaid. Het heeft hun geld gekost.
Ook voor het organisatie-comité is het erg teleurstellend dat er zo weinig mensen op het programma zijn afgekomen.
Is hier wat aan te doen? Er komen verschillende mogelijkheden voorbij, zoals: het verplaatsen van de kermis naar juni of september, zodat je niet tegelijkertijd met de Woude zit. Bob en Ellen geven aan dat dit voor hun geen optie is: veel bruiloften en partijen rond die tijd.
Geen tent of een kleinere tent? Een kleinere tent is bijna net zo duur als de tent die er nu staat. Aankomend jaar proberen het in de benedenbar te organiseren, 2 dagen in plaats van 3 dagen (de zaterdag en de zondag worden dan de kermisdagen). Zo zijn er wel meer oplossingen te bedenken. Bij de volgende vergadering komen we hierop terug.

5.     Evaluatie klaverjassen voor verenigingen
De visclub het pontje heeft gewonnen, voor de 5e keer. Dit zou inhouden dat de visclub de wisselbeker mag houden. Helaas kon een vereniging niet aanwezig zijn tijdens de klaverjasavond, wegens andere activiteiten binnen deze vereniging.


6.     Polderschuit Het Jantje Hop
Het Jantje Hop zou op 1 oktober 2016 uit het water worden gehaald voor onderhoud, maar omdat het Heerenhuis die nog nodig had voor een partij, gaat hij er nu een week later uit.

7.     Winterprogramma
Sinterklaas wordt deze keer op zondag 27 november vanaf 14.30 uur georganiseerd. Dit in verband met de wijnproeverij op zaterdag 26 november.
Lous vraagt de Sint en de muziekpiet, Kim en Ester vragen een aantal pieten (zoals Rianne, Rachel, Saskia, Bianca of Linda).

Midwinterwandeltocht wordt georganiseerd op zondag 22 januari 2017. We starten bij de fam. Uitentuis rond 10.30 uur.

Op 25 maart 2017 wordt er een gezellig avond georganiseerd in ’t Heerenhuis. Er wordt gekeken of de kegelbaan nog op zolder van de brandweerkazerne staat en anders huren/lenen we oud Hollandse spelletjes.

8.     375 jarig bestaan Starnmeer
Eindelijk zijn alle vertegenwoordigers van alle buurtverenigingen een keer bij elkaar geweest en nu kunnen er commissies gevormd worden.
Wel wordt het tijd dat er een definitief plan wordt gemaakt met data en activiteiten.

9.     Activiteiten voor de jeugd
Vanuit een aantal ouders is er de vraag geweest of er wat voor de kinderen tussen 12 en 16 jaar iets georganiseerd kan worden, zoals vroeger de kelder.
Ingrid gaat hiermee aan de gang.

10.  Wijkbudget Wormerland
Voor het jaar 2016 is er nog € 4000,-- te besteden, maar dat moet dan wel snel gerealiseerd kunnen worden.
Het idee waarmee we dit jaar aan de gang zijn gegaan, is helaas niet gelukt (ouderwetse lantaarnpalen). Dit heeft te maken dat er rondom de brug van Spijkerboor veel licht moet zijn. Dit kunnen de ouderwetse lantaarnpalen helaas niet opleveren.
Dan blijven de volgende ideeën staan:
-        Opknappen ponthaven;
-        Bootcamp materiaal;
-        Mededelingenkastje.

11.  Gemeente-avond, georganiseerd door de gemeente Wormerland
Op 9 november 2016 worden we weer uitgenodigd door de gemeente Wormerland.
Onze onderwerpen zijn: Subsidieregelingen en de plaatselijke infrastructuur.

12.  Rondvraag
Remco: Zaterdag 8 oktober opening van Huis van Womerlanders van 11.00 uur tot 16.00 uur.
Er is een gratis cursus over hoe te lobbyen binnen de politiek. Deze cursus wordt gratis aangeboden. Voor meer informatie kun je kijken op de website van de gemeente Wormerland
Remco gaat in overleg met de gemeente over de buurtpreventie What’s app-bordjes

13.  Sluiting en vaststellen nieuwe data
Op 11 januari 2017 wordt de jaarvergadering gepland in ’t Heerenhuis te Spijkerboor, aanvang 20.00 uur.
Op 28 december 2016 is er een bestuursvergadering bij Klaas Reijne.
Om 22.40 uur sluit de voorzitter de vergadering.

 ****************************************************************

            Spijkerboorder Gemeenschap  jaarverslag 2016

Januari.                                                                                                                                                                                             13-1 hielden we onze jaarvergadering in het Heerenhuis. In het bestuur was Lous aftredend en werd voor een nieuwe periode herkozen. Het jaarprogramma voor 2016 werd besproken en ook het item “375 jaar Starnmeer” kwam aan bod.                                                                                                                           
Februari.                                                                                                                                                                                               21-2 was de winterwandeling gepland. Helaas kon deze door de weersgesteldheid op die dag geen doorgang vinden.                                                                                                    
 Maart.                                                                                                                                                                               18-3 Werd er een filmavond in het Heerenhuis verzorgd. Het werd meer een foto avond waarop Klaas wat beelden van zijn reis naar China liet zien en er het nodige bij vertelde. Het was een leuke en gezelllige avond maar de belangstelling was niet erg groot.                                                                                                                                            April                                                                                                                                                                                 20-4 Algemene vergadering bij Lous. De filmavond en sinterklaasviering werden nabescouwd. Voor de winterwandeling was dat dus niet nodig. Het zomerprogramma met de 5 mei fietstocht, midzomer varen en dijkdorpsdagen werden besproken en tevens kwamen aan de orde het wijkbudget van Wormerland, de subsidie van Alkmaar, 375 jaar Starnmeer en het opknappen van de polderschuit.                                                                                                                                        
Voorjaar 2016 worden er drie projecten op Spijkerboor gerealiseerd die mede mogelijk gemaakt werden door de gemeente Wormerland en “kern met pit”. De gerealiseerde projecten waren de vissteiger voor gehandicapten, nieuwe parkeerplaatsen aan de Starnmeerdijk langs de Knollendammervaart en een nieuwe zwemtrap in het Noordhollandskanaal.                                                                                                                                                                      Juni.                                                                                                                                                                         18-6. Was het midzomervaren. Met een grote schuit naar en door het Jisperveld. Het was weer een topper. Al jaren doet dit evenement het zeer goed. Dit jaar waren er 45 personen mee. 
                                                                                                                  Augustus                                                                                                                                                                                                                                                                  5,6 en 7-8 Dijkdorpsdagen. Waren goed georganiseerd door het kermiscomitee. De belangstelling liet echter te wensen over. De S.G. gaat met Bob en Ellen in overleg om dit evenement anders te organiseren.                                                                                                             17-8  Komt burgemeester Tange van Wormerland naar Spijkerboor om de gerealiseerde projecten officieel te openen. Enkele bestuurders gaan bij de vissteiger te water en komen er bij de zwemtrap weer uit, waar ze werden opgewacht door de burgemeester.                                                                                                                           September                                                                                                                                                                                                                                                           23-9 Verenigingsklaverjassen. De visclub wint voor de 5e keer de wisselbeker, altans dat werd mij verteld. De beker was echter al 3 jaar niet gegraveerd. Met hulp van Wim Nieuwenhuizen die de administratie voor het kaarten van de afgelopen jaren  had bewaard ben ik er achter gekomen welke verenigingen in die jaren de beker heeft gewonnen. Het bleek dat de visclub inmiddels 6 keer had gewonnen. Er moest een nieuwe beker worden aangeschaft, daarop prijkt nu als eerste de naam van de visclub. Deze vereniging is eigenaar geworden van de oude beker.                                                                                                                                                   Oktober.                                                                                                                                                                                                 6-10 komen we weer eens bijeen in huize Uitentuis. Ook dit jaar kunnen we weer meedoen met “kern met pit”. Er is een uitnodiging voor bijwonen 8 oktober receptie van Alkmaar op 7-10. Ester en Dick zijn naar de begrafenis van Cor Booy geweest en Lous is naar een bijeenkomst voor contactcommissies van de gemeente Wormerland geweest. De dijkdorpsdagen en het klaverjassen werden nabeschouwd. De polderschuit, sinterklaas, midwinterwandeling 2017 (22-1-2017) en een gezellige avond op 25-3 komen aan de orde evenals 375 jaar bestaan Starnmeer en het wijkbudget van Wormerland.                                                                           7-10 Receptie in Alkmaar t.g.v. het Alkmaars ontzet in de 80-jarige oorlog op 8-10.  De uitdrukking “bij Alkmaar begint de victorie” vind hier zijn oorsprong. 3 oktober werd weliswaar Leiden ontzet maar dat was wel een jaar later. Ik weet niet of er een afvaardiging naar Alkmaar is geweest.                                                In oktober is ook de polderschuit “Jantje Hop” uit het water geweest en is opgeknapt. Lous heeft dit voor een groot gedeelte gedaan waarvoor dank.                                                                                                  November                                                                                                                                                                                      9-11 Was de bijeenkomst van de S.G. met het gemeentebestuur van Wormerland. Ook Alkmaar had een afvaardiging gestuurd in de persoon van wethouder Nagengast (?). De Bijeenkomst werd zeer goed bezocht.                                                                                           27-11 Had de S.G. de Sint weer zo ver gekregen ook dit jaar weer een bezoek aan Spijkerboor te brengen, het aantal kinderen was nog dusdanig groot dat de Sint ook volgend jaar gevraagd zal worden een bezoek te brengen.                                                                                                                                                                                 December                                                                                                                                                                  Gedurende de hele maand was het bestuur en met name Klaas bezig om de besteding van het wijkbudget over dit jaar rond te krijgen. Dat viel nog niet mee want, zoals meestal als er geld valt te verdelen, zijn er op het moment dat het te verdelen valt, meerdere projecten. Uiteindelijk is op de valreep besloten om op Spijkerboor 4 stuks antiek-look lantaarnpalen neer te zetten rond het Heerenhuis. Dit i.p.v. de huidige lichtmasten rondom dat gebouw. Hiertoe wordt het wijkbudget van Wormerland voor 2016 en 2017 aangewend. Een eventueel tekort van het budget wordt door de gemeente bijgepast. De aanpassing wordt gedaan met het oog op 375 jaar Starnmeer in 2018.                                                                            

                                                                  Dick Beets, secretaris S.G.