donderdag 28 juli 2016

Dijk Dorp Dagen 2016

Dijk Dorp Dagen
2016
  
  

5, 6 en 7 augustus 2016

Spijkerboorder Gemeenschap

Voorwoord


Ook dit jaar heeft de Spijkerboorder Gemeenschap een fantastisch programma in elkaar gedraaid voor de DijkDorpDagen van 2016.
Mede dankzij onze vrijwilligers en de gulle giften van onze sponsoren is het weer gelukt!

Het thema voor dit jaar is Copacaboora: Zomercarnaval in Spijkerboor. Kom in tropische sferen en waan je in Copacabana, het bekendste wijk van Rio de Janeiro, de tweede grootste stad van Brazilië!

Deelname aan de verschillende activiteiten is op eigen risico.

Fijne DijkDorpDagen namens het kermiscomité:

Rianne Hendriks
Irma Lalleman
Ester Slooten
Kim DekkerVrijdag 5 augustusFestival Copacaboora

Locatie:              Benedenbar ’t Heerenhuis
Tijd:                    vanaf 20.30 – 0.00 uur
Prijs:                   € 12,50 entree inclusief een welkomscocktail, 2 consumpties en verschillende hapjes

Dress-code:       TROPISCH! Laat je inspireren door de fantastische                                 outfits uit Brazilië! Veren, pailletten, niets is te dol. Als                                  het maar glimt, glittert en vrolijk is!
Dit jaar starten we knallend met Zomercarnaval in Spijkerboor.
Neem allemaal je sambaballen mee en doe mee met limbo-dansen. Of waag een dansje op de dansvloer en laat zien hoe een Samba gedanst moet worden.
Het Nederlandse weer doet ons niets, wij vieren de zomer!!!

Kaarten zijn te koop bij ’t Heerenhuis.

Zaterdag 6 augustus

Kinderspelen

Locatie:              Rondom de kermistent
Tijd:                   13.00 – 15.00 uur

Voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar is er ook dit jaar weer de kinderspelen. Neem bij mooi weer ook je zwembroek mee!

Viswedstrijd voor verenigingen

Locatie:     langs de Oudelandsdijk
Tijd:           17.30 – 19.30

Ook dit jaar organiseert visclub ’t Pontje weer de viswedstrijd voor verenigingen.

 Show de Talentos Copacaboora

Locatie:              Kermistent
Tijd:                   vanaf 20.00 uur


Onder leiding van Lous Uitentuis zullen de grootste  talenten van Spijkerboor en de Starnmeer weer hun uiterste best doen en laten zij zich van hun tropische kant zien. Wij hopen dat de tent de pan uit swingt op nummers van bijvoorbeeld Gloria Estefan and the Miami soundmachine
Voor de verenigingen/teams die op zondag gaan strijden voor de eeuwige roem tijdens de Spijkerboorder olympiade, kunnen nu al extra punten winnen door mee te doen met deze talentenshow!
Daarnaast is er weer de zinderende verloting…. Koop dus allen lootjes om fantastische prijzen te winnen.
Opgeven bij Lous Uitenthuis: overjisp@planet.nl of 075- 6411238


De muziek wordt deze avond verzorgt door DJ Jacco Silver, dus dat gaat een spetterende avond worden!!!!


Zondag 7 augustus
Spijkerboorder Olympiade

Locatie:              In en rondom de kermistent
Tijd:                   Vanaf 14.00 verzamelen, de olympiade start om 14.15                                    uur tot ongeveer 16.00 uur

En dan zijn we al weer aangekomen bij de laatste dag van de kermis!
En deze dag staat in het teken de Spijkerboorder Olympiade!

Voor diegene die nog niet in het gaten hebben, we vieren deze kermis in Brazilië. En zoals jullie weten, worden daar dit jaar de Olympische spelen georganiseerd. En wat zij kunnen, kunnen wij ook!!

Voor deze strijd der titanen kunnen zich teams inschrijven van minimaal 6 personen.

Geef je team zo snel mogelijk op, in ieder geval voor zaterdag 8 augustus, bij Ester Slooten: ceesslooten@hetnet.nl of 075-6413789. Dit om de organisatie zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Om de kans op winnen nog meer te vergroten, raden we jullie aan ook op zaterdagavond deel te nemen aan de Show de Talentos Copacaboora in Spijkerboor.

’t Heerenhuis verzorgt vanaf 14.00 uur ons natje en ons droogje en om
16.00 uur komt That’s 4 you het eerste deuntje spelen om zo de DijksDorpsDagen spetterend af te sluiten.Tot Slot

Wij wensen iedereen een ontzettende gezellige en leuke kermis toe! Proost!

Alle sponsoren die deze kermis 2016 gesponsord hebben, heeeel, heeel hartelijk dank, zonder jullie bijdrage redden we het niet.

B & N Bouw
Groot Machineverhuur
Loonbedrijf Ton van Petten
Peek & Kuyper
Sander Al reklame & montage
StarLake
Van Dik Hout Décor
Van Tiel Loodgietersbedrijf
Windkracht onderhoud & reparatie
Interieurbouw Allure
Meeting Waters
Niels Verwer Timmerbedrijf
Aannemingsbedrijf Cor Leegwater
Cees Konijn Machine verhuur
De Drie Morgen
Marcel Hoorn Dienstverlening Agri Service
Pennemes catering
Piet Groen Tuinverzorging
t Heerenhuis
Wouter Uitentuis Agrarische Dienstverlening
Tegels & Tegelzetters
Print & Bind

Natuurlijk zullen de sponsorborden weer in de tent hangen.dinsdag 26 juli 2016

Notulen S.G. vergadering 12-07-2016 bij Lous Uitentuis.

1. Opening geschiedt om 20.10 u door voorzitter. Afwezig met kennisgeving: Klaas Reyne wegens vergadering regio groep gem. Alkmaar. Aanwezig volgens presentielijst: Lous Uitentuis, Dick Beets, Rie Bas-Koster, Cor Marrees, Martijn Jongens, Koen Nieuwenhuizen, Jan Nat, Remco Doorn, Irma Lalleman-Heijnis, Ingrid van Zanen, Monique Beerepoot, Ester Slooten, Marjon v/d Linden, Bets Buis.

2. Ingekomen: Verhalen lijn i.v.m. 25 jarig bestaan gem. Wormerland. De verhalen zijn inmiddels verteld door Wim Nieuwenmhuis (dank hier voor) en opgenomen. 
Er waren 42 mensen bij aanwezig. Bericht dat Margreet Teeling stopt en wordt opgevolgd door Tony Tannous. 
Gem. Alkmaar gaat o.a. papiercontainers leveren voor meer afval scheiden. Er zal nog met Alkmaar overlegd worden om onze opbrengst in geld voor de Plv en S.G. te behouden. 
Er is ook een mail over een bijeenkomst over ontwikkeling buitengebied gem. Alkmaar. 

 3. Notulen 20-04-2016. Zonder veranderingen goed gekeurd. N.a.v. notulen wordt nog medegedeeld dat subsidie Wormerland max. 4000 € bedraat in het bedrag in het betreffende jaar dient te worden besteed aan verbetering woonomgeving. 
Irma neemt tijdens vergadering contact op met Linda Meulenhoff over opknappen monument. Linda heeft geen bezwaar maar wil wel graag aanwezig zijn. (Wie regelt het nu verder, het jaar draait al weer lekker???). 
Remco meldt dat de 3,75 km wedstrijd zwemmen niet doorgaat omdat dit te veel rompslomp geeft volgens KNZB.Het idee is nu recreatief te gaan zwemmen en dat te koppelen aan een goed doel. 

4. Terugblik midzomervaren. Was weer als van oudd. Er waren nieuwe mensen mee. In totaal 45 personen en ondanks dat het weer niet optimaal was is het toch goed geslaagd. Voor herhaling vatbaar. 

5. Dijkdorpsdagen. Ester meldt dat het programma rond is. De thema avond krijgt een tropisch tintje. Sponsorgelden worden z.s.m. opgehaald. 
Zaterdagavond is er playback en vissen en zondagmiddag spelletjes. Juryleden worden nog gevraagd. Rie koopt prijzen voor het vissen. I.v.m. vissen vraagt G. Brantjes de visclub er voor te zorgen dat er voor zijn huis geen riet platgetrapt wordt. 


6. Wijkbudget Wormerland. Zie boven. Het monument en omgeving aanpakken. Mogelijk komen kosten onderhoud monument voor rekening gemeente. Remco zal dit uitzoeken. Voor volgend jaar doen Koen en Remco het voorstel het geld voor de aanleg v/e bootcamp te gebruiken. 

7. 375 jaar Starnmeer. Op 13 januari 2018 nieuwjaarsreceptie. Volgend jaar met kermis i.p.v. thema avond een veiling. Agrarische dag op 13 oktober 2018. Een vestival met nog onbekende datum en gelijk daarmee het zwemmen. Gezocht wordt nog een tweede penningmeester om Carolien Postma te assisteren. 

8. Polderschuit. Deze gaat 1 oktober uit het water en naar Lous om daar onderhoud te plegen. Dick en Jan melden zich aan. Lous heelt de schuit er uit. De bedoeling is dat hij een week later weer teruggeplaatst wordt. Benodigd 0,75 ltr citroen gele verf. Lous heeft nog teer. 

9. Rondvraag. Rie vraagt of we bij Lous blijven vergaderen en voorzitter antwoordt dat dit op de vorige vergadering zo besloten is. 
Ook wil Rie graag bericht van de activiteiten v/d S.G. 
Koen vraagt wie de renovatie regelt v/h kunstwerk. Hier moet over gecommuniceerd worden en Koen wil graag iets betekenen. (Is niet afgesproken wie wat regelt, zie boven). Koen vraagt waar de 2270 € van gemeente Alkmaar voor is. Is vastgeklonken aan kosten die S.G. maakt i.v.m. 375 jarig bestaan. (zie notulen vergadering 20-04-2016). 
Remco meldt dat renovatiekosten mogelijk bij gemeente komen te liggen. Hij heeft voor belangstellenden het Zaanse uit krantje. Meldt dat het glasvezelproject nu bij de provincie ligt en dat 1 oktober het nieuwe multifunctionele centrum in Wormer wordt geopen, info op scwo@scwo.nl Koen vraagt of het mogelijk is voor de S.G. een i-pod aan te schaffen. 
Aangezien dit ongeveer 100 € schijnt te kosten geeft het bestuur akkoord en gaat Koen dat regelen. Dick vraagt waarom er aan de Starnmeerkant geen bordjes met “buurtprentie” staan. Remco zal hier achter aan gaan. 

10. Volgende vergadering bestuur 20 september bij Ester en algemeen 6 oktober bij Lous.


De jaarlijkse klaverjas avond is niet op 30 september maar op 23 september.

Lous Uitentuis,
Dick BeetsVoorzitter secretaris.

zondag 3 juli 2016

Algemene vergadering Spijkerboorder Gemeenschap

Let op de datum is veranderd van 13 naar dinsdag 12 juli

Uitnodiging tot bijwonen algemene vergadering S.G. op 12 juli 2016 bij Lous Uitentuis,

aanvang 20.00 u

Agenda:

1. Opening
2. Ingekomen stukken
3. Notulen vergadering 20-4-2016
4. Terugblik midzomervaren op 18 juni
5. Zomerprogramma, dijkdorpsdagen
6. Wijkbudget Wormerland
7. 375 jaar Starnmeer
8. Polderschuit (Gaat 1 oktober uit het water)
9. Rondvraag
10. Sluiting en vaststellen datum volgende vergadering


Namens S.G., Dick Beets