dinsdag 30 juni 2015

Oud papier

A.s. zaterdag 4 juli staat de papier container weer op Spijkerboor.woensdag 24 juni 2015

1 Juli 2015 Openbare vergadering Spijkerboorder Gemeenschap

Agenda openbare vergadering S.G. op 1-7-2015 in Het Heerenhuis (dus niet bij Lous), aanvang 20.00 uur
 
1. Opening
2. Ingekomen stukken/mededelingen
3. Notulen vergadering 22-4-2015
4. Evaluatie vaartocht
5. Kermis
6. Kaarten
7. Besteding subsidies Wormerland 
8. 375 jaar Starnmeer
9. Sluiting/vaststelling datum volgende vergadering
 
Het is met het oog op punten 5, 7 en 8 van belang dat U komt. Wat betreft punt 7 is het de bedoeling dat Klaas Reyne een toelichting gaat geven op plannen tot realisatie van een vissteiger voor gehandicapten. Onze gedachten gaan nu uit naar de Knollendammervaart of het Noordhollands Kanaal, beide aan de zijde van het Jisperveld, dus niet meer aan de Starnmeerkant zoals eerder bedacht was. Na de uiteenzetting van Klaas kunt U Uw zienswijze betreffende dit punt kenbaar maken.
 
Dick Beets, secretaris S.G. 


donderdag 11 juni 2015

wie-o-wieWie helpt collecteren voor de BRANDWONDENSTICHTING van 11-17 oktober 2015?

Je kan je melden bij Monique