donderdag 13 december 2012

Jaarvergadering 2012


                                   Jaarvergadering 2012 Spijkerboordergemeenschap
                                   met het College van burgemeester en wethouders van de
                                   gemeente Graft-De Rijp en Wormerland


                                   17 december 2012 –  20.00 uur in ’t Heerenhuis in                                               Spijkerboor

Agenda:    1.     Opening door de voorzitter van de 
                          Spijkerboordergemeenschap en mededelingen.

                  2.    Mededelingen vanuit het college Graft/de Rijp
                          - Fusie met de gemeente Alkmaar
                          - Beschoeiing Vinkenhopkanaal
                          - Sluiting Vinckhuysenschool

                           3.     Mededelingen vanuit het college Wormerland
                                   - Zijlader (nieuwe vuilnisauto)
                                   - Glasvezelkabel

                          4.     Structuurvisie en eventuele nieuwbouw op Spijkerboor

5.        Jaarvergadering 2013 – woensdag 6 november

6.     Rondvraag