dinsdag 26 april 2016

Notulen vergadering s.g. 20-04-2016  Notulen vergadering s.g. 20-04-2016 bij Lous Uitentuis.

1. Opening om 20.15u. Ester bericht dat zij later komt maar is uiteindelijk verhinderd. Irma heeft zich afgemeld en Brenda is in plaats van Monique gekomen. De presentielijst is waarschijnlijk bij Lous blijven liggen. In elk geval waren aanwezig het bestuur, uitgezonderd Ester, Tineke Reyne als voorzitter Starnmeer 375 jaar, Cor Marrees en mevr van Zelm.                                                                                                            

2. Ingekomen stukken. Heidemij (impuls), sociale hygiene, erfgoedverhalen Wormerland, deze werden voor kennisgeving aangenomen. Raadswerkgroep Wormerland, daar heb ik ons voor opgegeven. (vergadering 30 mei 20.00 u in gemeentehuis Wormerland.                                                                                                                                                                      
3. Notulen jaarvergadering 13-01-2016. Deze werden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd.                                                                                                                              
4. Evaluatie winterprogramma. Sinterklaas viering is goed verlopen met voldoende kinderen. De winterwandeling is niet doorgegaan i.v.m. slecht weer. De filmavond was leuk en gezellig doch er waren slechts 14 personen aanwezig.                                                    

5. Zomerprogramma. 5 mei is weer de fietsbannetocht georganiseerd door het 5-mei commitee, 18 juni het midzomervaren en 5-6-7 augustus de dijkdorpsdagen. Voor de laatste 2 evenementen is er een commissie gevormd die zich daar mee bezig houdt.                                                                                                                                           
6. Subsidies 2016. Het wijkbudget van Wormerland, € 4000,- € zal worden gebruikt voor opknappen monument Jan Hop. Voorafgaand zal contact worden opgenomen met Linda Meulenhoff. Klaas is afgevaardigde in de regiogroep v/d gemeente Alkmaar. Hij heeft 2270 € gekregen voor vergaderkosten, krantjes, papier, zaalhuur, website en info 375 jaar Starnmeer. Er is besloten wel bij Lous te blijven vergaderen.                                                                                                                                                   
7. 375 jaar Starnmeer. Tineke doet als voorzitter verslag. Zij is samen met Ester voorzitter, Marco Buis is secretaris en Carolien Postma penningmeester. Voor dezen laatste functie wordt nog een tweede persoon gezocht. Besloten wordt Masja Al hiervoor te vragen. 9 mei komt men weer bijeen. Er is inmiddels een logo ontwikkeld door Ingrid Jongens met de tekst “Starnmeer zonder meer een mooie polder”Betreffende het programma wordt gedacht aan de buurtverenigingen en mensen van buitenaf. Aftrap met een nieuwjaarsreceptie, in april “gluren bij de buren”, 20 en 21 mei baggerpop, 3-4-5 augustus dijkdorpsdagen met zondagochtend brunch en in de middag 6-kamp, 26 oktober oogstfeest en in december een winter BBQ als afsluiten. Er wordt ook nog gedacht aan een veiling van diensten en produkten in de herfst van 2017. Voor de aanschaf van vlaggen, wimpels en shirts is 5500 aanwezig van “samen bijdragen v/d voormalige gemeente Graft-De rijp. De vergadering geeft zijn goedkeuring aan het plan een 3,75 km lange zwemmarathon van Knollendam naar Spijkerboor te organiseren. Remco Doorn heeft contact met de KNZB en zal proberen dit met deze organisatie van de grond te krijgen. Letwel dit zijn alleen nog maar ideeen en geen definitief programma. Cor Marrees vraagt of de buurtverenigingen actief betrokken worden. Dat is wel het idee maar ligt uiteindelijk bij de buurtverenigingen zelf.                                                                                   

8. Polderschuit opknappen. De Jan Hop vaart alle dagen van 16 april tot 25 oktober. Lous haalt Jantje er 1 oktober uit en brengt hem naar zijn boerderij. Het plan is de schuit daar schoon te maken en opnieuw in de verf te zetten. Als alles goed gaat wordt de schuit een week later weer te water gelaten.                                                                     

9. Rondvraag. Klaas meldt dat er bij afvalinzameling gemeente Alkmaar in de Starnmeer veranderingen op til zijn maar dat de mogelijkheid zelf afval naar HVC in Wormerveer te brengen blijft bestaan. Er wordt ook gevraagd of er al iets bekend is over de bruggen in 2017 ivm de vervangen/restauratie hiervan. Hierover is nog niets bekend. Mevr. Van Zelm vraagt op welke dag 18 juni valt. Dit is op zaterdag. Lous meldt nog dat hij ivm glasvezel Karin Dekker heeft gebeld. Kogerpolder schijnt nog een blinde plek. Voor overige is aanmelding voldoende. De subsidie voor het aanjagen van het project is op en het kantoor op de volger is dicht. De provincie neemt in mei/juni een besluit over hoe het verder moet met het aansluiten v/d buiengebieden op glasvezel.                                                                                

10. De volgende vergadering is op 29-6 bij Lous en de voorafgaande bestuursvergadering op 13-6 eveneens bij Lous.

                        

  Lous Uitentuis                                                             Dick Beets

                          Voorzitter                                                                     Secretaris.                                                                                                                                                                                                                                           donderdag 21 april 2016

Rommelmarkt West-Graftdijk

49ste ROMMELMARKT  in WEST-GRAFTDIJK

zaterdag 7 mei 2015 van 9.30 – 13.00 uur

De jaarlijkse rommelmarkt van West-Graftdijk wordt gehouden op zaterdag 7 mei op het Graftdijkplein. De opbrengst is geheel ten bate van het onderhoud van de multifunctionele kerk in West-Graftdijk. Precies om 9.30 uur zal de markt worden geopend door onze dominee Niels Gillebaard.

De rommelmarkt wordt dit jaar niet op de 2e zaterdag in mei gehouden maar vanwege het Pinksterweekend op zaterdag 7 mei (een dag voor Moederdag).
Het wordt al de derde keer dat de boeken, kleding en lappen in het kerkgebouw worden verkocht, want deze extra ruimte bevalt bijzonder goed. Alles kan nu beter gesorteerd en uitgestald worden, wat de verkoop ten goede komt. Ook de weersomstandigheden zijn voor de boeken en kledingafdeling nu geen punt meer. Wel voor de ‘buitenmarkt’, maar goed of slecht weer, alle enthousiaste medewerkers zullen voor u klaar staan de gewenste spullen te verkopen, zoals: curiosa, schoenen, tassen, speelgoed, diggelen, meubels, keukenattributen, potten, planten, elektra, lampen, bedden, tv’s, platen, cd’s, computers en een diversiteit aan artikelen bij de oude handel naast de kerk.
En natuurlijk draaien we weer het Rad van Avontuur met onze Mr. Speaker Stefan.
Mocht u na al dat struinen over de markt, even willen uitrusten en de inwendige mens verzorgen, dan kan dat in de koffietent met koffie/thee en zelfgemaakte cake of taart! Daarnaast is er ook de patatkraam waar onze patatbakkers(sters) voortreffelijke frietjes en kroketten produceren: een echte aanrader!

Mis het niet: de rommelmarkt van West-Graftdijk op zaterdag 7 mei. 
Zegt het voort, zegt het voort !!
woensdag 13 april 2016

Vergadering Spijkerboorder gemeenschap

Uitnodiging voor bijwonen van de algemene vergadering Spijkerboorder Gemeenschap.

 Op woensdag 20 april bij Lous Uitentuis, aanvang 20.00 u.


agenda:

1. Opening.

2. Ingekomen stukken.

3. Notulen jaarvergadering d.d. 13-01-2016.

4. Evaluatie winterprogramma: Filmavond, Winterwandeling, Sinterklaas.

5. Zomerprogramma: 5 mei fietsbannetocht, 
    midzomer varen 18 juni en dijkdorpsdagen 5-6-7 augustus.

6. Subsidies 2016. Ideeen wijkbudget Wormerland, subsidie Alkmaar.

7. 375-jaar Starnmeer.

8. Polderschuit opknappen.

9. Rondvraag.

10. Vaststellen datum volgende vergadering en sluiting.Namens S.G. Dick Beets