zondag 30 april 201750ste ROMMELMARKT in WEST-GRAFTDIJK

zaterdag 13 mei 2017 van 9.30 13.00 uur op het Graftdijkplein

U leest het goed: de 50ste rommelmarkt!! Een jubileumjaar. Dit is iets om heel erg trots op te zijn en de rommelmarkt zal dan ook om klokslag 9.30 uur muzikaal en feestelijk worden geopend.

De kinderen kunnen touwtje trekken bij een prachtige zelfgemaakte touwtje-trek-kast. 
Altijd prijs voor slechts € 0,50.
We hopen dat het een heerlijke zonnige dag zal worden, zodat alle prachtige en vele rommelmarktspullen weer van eigenaar kunnen wisselen, want al onze enthousiaste medewerkers zullen weer klaarstaan om u de gewenste spullen te verkopen, zoals: curiosa, schoenen, tassen, speelgoed, diggelen, meubels, keukenattributen, potten, planten, elektra, lampen, bedden, tv’s, platen, cd’s, computers en een diversiteit aan artikelen bij de oude handel naast de kerk.

En natuurlijk draaien we weer het Rad van Avontuur met onze Mr. Speaker Jan Prins. Mocht u na al dat struinen over de markt, even willen uitrusten en de inwendige mens verzorgen, dan kan dat in de koffietent met koffie/thee en zelfgemaakte cake of taart! 
Daarnaast is er ook de patatkraam waar onze patatbakkers voortreffelijke frietjes en kroketten produceren: een echte aanrader!
De opbrengst van de rommelmarkt is geheel ten bate van het onderhoud van de multifunctionele kerk in West-Graftdijk.

Mis het niet: de rommelmarkt van West-Graftdijk op zaterdag 13 mei. Zegt het voort, zegt het voort !! 

zaterdag 15 april 2017

22e BevrijdingsBannetocht WormerlandVrijdag 5 mei 2017

22e BevrijdingsBannetocht Wormerland

Ons thema isScheepvaart”

Voor de 22e keer wordt dit jaar deze prachtige fiets/wandeltocht over
26 km gehouden door de vijf kernen van de Gemeente Wormerland.

Inschrijven en starten:                                                                                           #  van 9.00 uur tot 14.00 uur                                                      
#  wandelaars van 9.00 uur tot 11.00 uur                                                       #  inschrijfgeld € 2,50 per persoon  (jeugd t/m 12 jaar gratis)

Start/finish plaatsen BevrijdingsBannetocht:

·      Wormer: IJsvereniging Nova Zembla, Dorpsstraat 214/A
·      Oostknollendam:  Het Dorpshuis, Dorpstraat 95
·      Spijkerboor:  ’t Heerenhuis, Starnmeerdijk 21
·      Wijdewormer/Neck: Het Dorpshuis, Wijdewormerplein 3
·      Jisp : Jisperkerk, Dorpstraat 46
·      De finishplaatsen sluiten om 17.00 uur.

Het deelnemen aan de BevrijdingsBannetocht is geheel voor eigen risico van de deelnemer.
Organisatie: 5 mei comité Wormerland, inl. 075-6424092

De BevrijdingsBannetocht voert u langs de mooiste plekjes van de gemeente Wormerland.

Er is ook weer de jaarlijkse  puzzel die u kunt invullen ..dit is een extraatje voor onderweg, waar jong en oud veel plezier aan zal beleven.
Wie weet als u hem goed heeft ingevuld wint u er nog wel een prijs mee.

Informatie over de inschrijf- en stempelposten:
Wormer, Nova Zembla
Hier kunt u zich inschrijven en dit is tevens stempelpost.

Er is om 11 uur in de tent een optreden van het Wormerse zangkoor De Grijze Golf.
U kunt daar ook leren om zeemansknopen te maken en er is informatie over zeilen.
Het vervoer over de Zaan ten behoeve van de molens en later de fabrieken zoals papier-, cacao-, rijst- en gortfabrieken was een drukte van belang.
In de Bannetocht wordt ook de Bartelsluis weer meegenomen. Via deze sluis werden grondstoffen naar de papierfabrieken verscheept.
Direct na de Tweede Wereldoorlog waren er serieuze plannen om een groot gedeelte van het grondgebied van de gemeente Wormer te vergraven voor de aanleg van industriehavens en een scheepvaartkanaal. Over deze plannen is een expositie te zien. Dit alles kan natuurlijk weer onder het  genot van een heerlijk kopje koffie.Wormer, De Poelboerderij
Stempelpost (dus geen startplaats).

Oostknollendam, Het Dorpshuis
Hier kunt u zich inschrijven en is tevens een stempelpost.

Hier staat ook natuurlijk dit jaar weer de trots van het dorp: de in eigen beheer gemaakte, traditionele draaimolen van ‘Nova Vita’ voor u klaar om voor de kinderen de nodige gratis rondjes te draaien. Ook wordt er een film vertoond over de scheepvaart.

Spijkerboor, Het Heerenhuis  (uit 1787)


Een sfeervol monument van Wormerland aan het Noord-Hollands kanaal.

Hier kunt u zich inschrijven en is tevens een stempelpost.

Hier zijn foto's te zien over het Noord-Hollands kanaal en de scheepvaart, denk daarbij aan Alkmaar Packet.

Er gingen schepen met vee over het kanaal tussen Texel en Purmerend.

Er liep een jaagpad langs Spijkerboor en daar werden dan de paarden verwisseld.

Hier kunt u natuurlijk ook genieten van een heerlijke lunch.

Het bekende pontje Jan Hop doet hier zijn overtochten, maar op 5 mei gaat u verder richting…
Jispersluis (stempelpost)
Aan de Kanaaldijk ligt zoals ieder jaar weer een heerlijke traktatie in de vorm van een heerlijke Hollandse appel op u te wachten.

Wijdewormer, Het Dorpshuis
Hier kunt u zich inschrijven en is tevens een stempelpost.

Binnen zijn er foto's te zien van de vele woonarken die in Wijdewormer gebouwd zijn. Deze werden eerst nog van oude treinstellen gemaakt.
En natuurlijk zoals overal de koffie staat klaar.

Jisp,  Het Jisperkerkje
Hier kunt u zich inschrijven en is tevens een stempelpost.
Er is een interessante tentoonstelling over de Walvisvaart van Jisp.


Ook is er de mogelijkheid voor kinderen om onder leiding van kunstenaar José Conijn  scheepjes te maken van waardeloos materiaal. Voor materiaal wordt gezorgd en het is volledig gratis.

Aan het einde van de tocht is er voor iedere deelnemer weer onze traditionele herinnering!
Kijk ook op bevrijdingsbannetocht.nl.

Tot 5 mei!


zondag 9 april 2017

Vergadering van de Spijkerboordergemeenschap en Notulen jaarvergadering

Uitnodiging tot het bijwonen van de algemene vergadering van de Spijkerboordergemeenschap op donderdag 20-4 bij Lous Uitentuis, aanvang 20.00 U
Agenda

1. Opening en mededelingen
2. Ingekomen Nihil
3. Notulen jaarvergadering op 11-01-2017
4. BOA Ed Zijp gaat zich voorstellen aan de S.G. (mits hij uitnodiging daartoe aanneemt)
5. Evaluatie winterprogramma: Winterwandeling 22-01
                                                  Lasertag voor de jeugd 24-03
                                                  Kegelen 25-03
6. Zomerprogramma: midzomervaren 17-06
                                   d.d. dagen 5 en 6 aug.
                                   jeugdhonk bij Klaas en Tineke Reyne
7. Veiling t.b.v. 375 jaar Starnmeer op 9 september 2017
8. Mededelingen 375 jaar Starnmeer
9. Rondvraag
10. Sluiting en vaststellen datum volgende vergadering.

                                                  ---------------      Notulen jaarvergadering S.G. woensdag 11-01=2017 in het Heerenhuis

1.    Opening geschiedt door voorzitter om 20.07 u                                                                                                         Afbericht: Rie Bas wegens griep                                                                                                                                      Aanwezig volgens pesentielijst: Lous Uitentuis, Klaas Reyne, Ingrid van Zanen, Remco Doorn, Dirk Huisman, Koen Nieuwenhuizen, Rianne Hendriks, Irma Lalleman-Heynis, Kim Dekker, Jan Nat, Cor Marrees, Bets Buis-Koopmans, Marjon van de Linden, Sofie Kalse-Uitentuis, Brenda van der Ven-Nelis, Marry Rol, Tineke Reyne, Ester Slooten, Dick Beets.   
2.    Ingekomen: Uitnodiging nieuwjaarsreceptie Wormerland, Klaas, Cor Leegwater en Dick zijn er heen geweest. Weinig nieuws betreffende Spijkerboor.                                                                                                                                             Toezegging 250 € subsidie gemeente Alkmaar voor 2017.                                                                                                     Mail over woonvisie Wormerland. S.G. wordt verzocht vinger aan de pols te houden. Er zijn misschien mogelijkheden met “tiny houses”.                                                      Mary vraagt wie haar buurtvereniging vertegenwoordigt in het comité 375 jaar Starnmeer, zie verderop in notulen.  
3.     Notulen vergadering 6-10-2016. Wordt goedgekeurd en ondertekend.
4.     Jaarverslag 2016 wordt goedgekeurd en ondertekend.                                                                                          N.a.v. notulen en jaarverslag was er nog wel een vraag van Mary over besteding wijkbudget Wormerland. Dick antwoordt dat hiervoor het jaarverslag moet worden gelezen omdat deze later is gemaakt dan de notulen van 6-10-16.
5.    Financieel verslag 2016. Ingrid geeft hier een toelichting over.
Mary vraagt hoe het zit met oudpapier ophalen. Dit omdat  het ophalen hiervan  nauwelijks de moeite is als de kosten en tijd in ogenschouw worden genomen. Voorzitter antwoordt dat gemeente Alkmaar dat in toekomst zelf met een auto gaat ophalen. Ook de gemeente Wormerland denkt over zo’n systeem. De S.G. zal per ophaalronde één of twee persosen moeten leveren om papier in auto te deponeren. De S.G. houdt ontwikkeling in de gaten zodat we onze inkomsten uit oudpapier niet kwijtraken.
6.    Verslag kascommissie. Deze bestond uit Marjon en Koen. Koen verwoordt dat de commissie alles in perfekte staat heeft aangetroffen en geen onregelmatigheden heeft geconstateerd.                                                                                            Koen treedt af als lid. Jan Nat wordt het nieuwe lid en het nieuwe reservelid wordt Irma.
7.     Bestuursverkiezing. Dick was aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten gesteld zodat Dick herkozen wordt.
8.    Wijkbudget Wormerland. Klaas geeft een toelichting en legt uit waarom uiteindelijk gekozen is voor 4 nieuwe antiek-look lantaarnpalen rond het Heerenhuis. Hier komen nog wel wat vragen over. Klaas heeft aan Koen toegezegd bij de gemeente Wormerland te proberen geld los te krijgen voor een bootcamp. Dit zou uit een ander potje moeten komen dan het wijkbudget. Geprobeerd wordt dit in 2017 te realiseren. Mocht dit niet lukken dan wordt geprobeerd of de S.G. het geld voor kan schieten en dat de gemeente dat dan in 2018 terug betaalt aan de S.G.                                                                                        Koen vind het gebruik van het wijkbudget van 2016 en 2017 voor 4 lataarnpalen te duur en had liever meerdere goedkopere projecten aangepakt. Klaas legt uit dat uiteindelijk voor de lantaarnpalen is gekozen onder tijdsdruk en druk van de gemeente.
Koen geeft ook aan dat er mogelijk problemen gaan ontstaan met het parkeren langs de Kanaaldijk binnen de bordjes Spijkerboor. N.a.v. een klacht van een bewoner dat er met het parkeren langs de weg een gevaarlijke situatie ontstaat. De burgemeester, een ambteaar en politiefunctionaris zijn langs geweest en nu is er een parkeerverbod waarop naar men zegt gehandhaafd zal worden. De S.G. wordt gevraagd  te bezien of er parkeervakken gemaakt kunnen worden.
9.    Jaarprogramma 2017:                                                                                                                                                      22-01 Winterwandeling. Start bij Lous om 11.00 u, eigen bijdrage 5,- €, opgeven bij Lous vóór 20-01                                                                                                           25-03 Gezellige avond in bar Heerenhuis, wordt kegelen.                                                                                   17-06 Midzomervaren. Commissie zelfde als vorig jaar (Jan, Irma, Marjon en Koen en/of Rianne.                                                                                                                                                 Kindermiddag. Ingrid gaat bezien waar er een middag lasergamen of paintball kan worden georganiseerd voor de lagere school jeugd en wat dan de kosten zijn. Klaas zal proberen  hiervoor bij Alkmaar subsidie los te krijgen.                                                                                                                                              
10. Kermiscommitee. Wordt gevormd door Kim, Ester, Rianne en Irma. Het is de bedoeling de kermis alleen op zaterdag en zondag te laten plaatsvinden. Er moet nog met Bob en Ellen gesproken worden wat de mogelijkheden zijn.
11. 375 jaar Starnmeer. Tineke geeft een toelichting op de stand van zaken. De bijeenkomst afgelopen jaar bij Dagobert leverde nog niet zoveel op. Er is inmiddels een bestuur gevormd en er is een aparte bankrekening geopend onder de paraplu v/d S.G. Het dagelijks bestuur bestaat uit: Marco Buis secretaris, Hans Hurks penningmeester, Martijn Jongens website/facebook, Ester Slooten en Tineke Reyne voorzitters. Het groot bestuur bestaat uit het d.b. plus vertegenwoordigers v/d buurtverenigingen: Emmie Jonges Groenlandse  Visserij, 1sofie Kalse de Duikers, Piet Groen de Hoppers, Ester Slooten en Tineke Reyne Middelmaatjes, Janneke van Selm en Martijn Jongens Ceres, Edwin Buis Steelpan en Masje Al Vuurlinie.                                                                                    Het programma is onder voorbehoud als volgt: 1-9-2017 veiling van goederen en diensten om financiele middelen te verkrijgen, 6-1-2018 nieuwjaarsreceptie met genodigden in het Heerenhuis, in jni een een weekeinde met o.a. muziek, theater, pyamaparty met brunch, zeskamp, concours d’ élegance en mogelijk nog een triatlon, in het najaar een oogstfeest met show van kleine huisdieren en aan het eind van 2018 nog een afsluiting.
12. Rondvraag: Remco meldt dat er whatsapp bordjes zijn om op te hangen op de Starnmeerdijk richting Kogerpolder en richting West-Knollendam en op de kanaaldijk bij de Jispersluis en bij het Jisperpad.                                                                                          Koen verzoekt om ook het item prullenbakken weer in een volgende ronde van het wijkbudget op te nemen.
13. Volgende algemene vergadering 20-4 bij Lous en bestuursvergadering 6-4 bij Dick.                                                                                                                                                 Om 22.20 u sluit Lous de vergadering.

N.B. Na afloop v/d vergadering werden de volgende data in het Heerenhuis vastgelegd: 25-03 kegelen in de bar
                      20-10 Verenigingsklaverjassen
                      10-01-2018  Jaarvergadering S.G.


                     Voorzitter                                               Secretaris

                L. Uitentuis                                                  D. Beets