maandag 19 november 2012

De Vinckhuysenschool moet blijven in West-Graftdijk!


Bewoners Nieuwsbrief                                                        november 2012

De Vinckhuysenschool moet blijven in West-Graftdijk!

Op woensdagavond 31 oktober zijn ouders van kinderen en bewoners van Oost en West-Graftdijk en omliggende dorpen bij elkaar gekomen in de kerk in West-Graftdijk. Op deze avond heeft de oudergeleding van de Medezeggenschapsraad en de Ondernemingsraad van de Vinckhuysenschool de stand van zaken doorgenomen omtrent de plannen van het ISOB (Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs) om de Vinckhuysenschool te laten fuseren met de OBS DeTweemaster en zo op te laten gaan in de brede school in De Rijp. Het gevolg is dat de school uit West-Graftdijk verdwijnt!

Ouders van kinderen van de school en andere dorpsbewoners willen dat de Vinckhuysenschool behouden blijft op de lokatie in West-Graftdijk! We hebben hiervoor diverse redenen:

·       Wij willen geen spookdorp! Zonder school wordt een dorp onleefbaar, voor de vitaliteit van een dorp is een school van groot belang;
·       De bindende functie van de school in onze gemeenschap;
·       De kleinschaligheid heeft een positieve uitwerking op kinderen;
·       De keuzemogelijkheid (niet iedere ouder wil zijn kind op een brede school);
·       De korte lijnen tussen ouders en school, veel participatie;
·       Een redelijke reisafstand, veiligheid en zelfstandigheid van de kinderen. De nieuwe locatie leidt tot reisafstand van tot wel 20 km!
·       Kinderen uit naastgelegen dorpen (Starnmeer, De Woude, Markenbinnen, Spijkerboor) tellen ook mee;
·       De school bestaat al 75 jaar, op naar de 100!
·       Het mooie gebouw aan het kanaal met de schoolschuit voor kinderen van de overkant;
·       Behoud van onze eigen kleine school met alle voorzieningen als Peuterspeelzaal, voor-, tussen- en naschoolse opvang.
·       Als de school verdwijnt is er een grote kans dat ook de sportverenigingen uit het dorp verdwijnen.


Op dinsdag 27 november is er een raadsvergadering waarbij de plannen in de raad worden besproken. Wij willen u vragen om naar de raadszaal  te komen en om door uw aanwezigheid te laten zien dat u de school ook wilt behouden! Neem vooral uw kinderen mee! Om 20.00 uur zullen we dan samen als protest met alle bewoners en kinderen het Vinckhuysenschoollied gaan zingen! 
Bovenstaande vergadering gaat niet door!


Op http://www.facebook.com/VriendenVinckhuysenschool kunt u de tekst en het lied horen om alvast te oefenen!  Op de pagina kunt u alle berichten "liken". Waardoor meer bezoekers van dit goede initiatief zullen horen.

Comite Vrienden Vinckhuysenschoolzondag 11 november 2012

WINTERPROGRAMMA 2012 - 2013


Klaverjassen:

In tegenstelling tot hetgeen in het Spijkerboortje gepubliceerd is het volgende:

Het klaverjassen is op 16 november maar begint niet om 20.30 u maar om 20.00 u. Het is de bedoeling dat we op tijd beginnen dus zorg dat U er bent. Ook is het voor de 7 verenigingen van de SG niet nodig zich aan te melden. Ik neem aan dat elke vereniging komt en wel met 1 team. Alleen als een vereniging niet komt is het wel handig zich af te melden. Ook is het niet zo dat een team uit minimaal 4 personen moet bestaan maar uit 4 personen (klaverjassen doe je met z'n vieren en niet met 5 , 6 of 7 mensen.) We streven er dus naar op tijd te beginnen want anders wordt het met 3 rondjes kaarten echt te laat voordat het afgelopen is.
Namens de SG, Dick Beets 075-6411670
Groeten en tot de 16e 


- 24 november 2012: Sinterklaasviering! 

Aanvang 14.30, Sinterklaas wordt om 15.00 uur verwacht. 

Lever een (de) cadeautje(s) (tussen de 5 en 7,50 euro)en een stukje over uw kind(eren) in aan de Middelweg 1 voor 19 november 2012. 


-17 december 2012: De jaarvergadering tussen de colleges van Graft-De Rijp, Wormerland en de Spijkerboordergemeenschap is nu definitief op maandag 17 december om 20.00 uur in 't Heerenhuis in Spijkerboor.- 12 januari 2013: Goede Wens Borrel 2013. Voor iedereen om elkaar de beste wensen toe te wensen. Vanaf 20.00 uur in het ’t Heerenhuis te Spijkerboor.- 29 maart 2013: Pokeravond: Vanaf 20.00 uur kan er weer gepokerd worden in ’t Heerenhuis. Voor beginnelingen is er om 19.30 uur een korte uitleg. Vanaf 20.00 uur start de competitie.


Bewaar deze pagina goed!!! Knip uit en plak deze pagina op de koelkast, w.c. deur of ergens anders waar hij goed zichtbaar is.

Anders mis je alle leuke, spannende, gezellige, activiteiten !!!!!!!!!!Namens de Spijkerboorder Gemeenschap,

Ester Slooten

zondag 4 november 2012

Nieuwe datum jaarvergaderingDe jaarvergadering tussen de colleges van Graft-De Rijp, Wormerland en de Spijkerboordergemeenschap is nu definitief op maandag 17 december 2012 om 20.00 uur in 't Heerenhuis in Spijkerboor.