woensdag 16 december 2020

Verslag digitale vergadering Gemeentes en HHNK 25 november 2020


 

Verslag van de jaarvergadering Spijkerboordergemeenschap – 25 november 2020

Aanvang: 20.00 uur, digitaal via StarLeaf

 

Aanwezig:      

Spijkerboordergemeenschap:

Leden van de Spijkerboordergemeenschap en enkele genodigden

Leden college gemeente Wormerland:

wethouders Harold Halewijn en Rob Berkhout

Gemeente Alkmaar:

Wethouder Robert te Beest

OVER-gemeenten:

Wijk- en Kernmakelaar Natascha Minnebo

HHNK

Koos Woestenburg

 

Verslag: Carlijn Schopman

 

1. Opening door de voorzitter van de Spijkerboordergemeenschap

Esther Slooten opent de vergadering. Zij heet de aanwezigen van harte welkom op deze bijzondere digitale vergadering. Zij staat stil bij het overlijden van mevrouw Rie Bas.

 

2. Bestemmingsplan buitengebied

Door de komst van de nieuwe omgevingswet (per 1-1-2022) blijkt de update van het bestemmingsplan landelijk gebied niet meer nodig te zijn. Het is uiteraard ontzettend jammer dat er de afgelopen jaren reeds  tijd, energie en geld in gestoken is. Er wordt nu in kaart gebracht of er al kosten door anderen zijn gemaakt aangaande het bestemmingsplan.

 

3. concept RES

De gemeente Wormerland richt zich vooral op het gebied rondom de A7. Daar is de Spijkerboordergemeenschap blij mee. Er zijn door particuliere initiatieven inmiddels heel veel zonnepanelen geplaatst. Dit geeft vooral in de zomermaanden veel piekstroom. In het antwoord (zie bijlage) staat dat de gemeente hier helaas niks aan kan doen. Wethouder Halewijn is hier nog wel mee bezig en heeft contact hierover met Liander. Het blijkt dat er een nieuwe kabel gelegd moet worden vanuit Zaanstad via het Markermeer naar Spijkerboor toe. Dit heeft inmiddels wat vertraging opgelopen, maar de gemeente houdt het nauwlettend in de gaten. Op Liander.nl staat overigens een aparte pagina waarop alle knelpunten vermeld staan.

 

Er wordt een opmerking gemaakt dat aan de andere kant ook een kabel zou moeten komen. Er zou ook een travo station worden geplaatst. Dit zou eigenlijk in oktober al geplaatst moeten zijn. Wethouder Halewijn zal nagaan wat de stand van zaken is en het antwoord terugkoppelen.

 

Gemeente Alkmaar heeft zonnepanelen gepland rondom het Starnmeer: Markervaart-Vinkenhop en Starnmeerdijk. Dit zijn er volgens de Spijkerboordergemeenschap wel erg veel. Deze plek ligt ook vlakbij Natura 2000 gebied. Zal de piekstroom door al deze zonnepanelen dan nog hoger worden?

Wethouder te Beest geeft aan dat de RES niet in zijn portefeuille zit, maar dat hij de vragen over de RES mee zal nemen. Hij geeft wel aan dat het een participatieproject betreft en hij raadt aan alle zorgen op papier te zetten, zodat het meegenomen kan worden in het proces. Het is goed de formele paden te volgen. Uiteraard zal hij datgene wat hij vanavond hoort ook terugkoppelen naar B&W.

 

Dit geeft de wethouder van Wormerland ook aan: houd het traject in de gaten. De gemeenten zullen uiteraard ook de Spijkerboordergemeenschap uitnodigen voor het participatie traject. Gevraagd wordt of er bij het uitnodigen van bewoners ook rekening gehouden kan worden met de grensgebieden! Beide gemeenten zullen dit meenemen.

 

Hoe het participatietraject er verder precies uit gaat zien is helaas nog niet bekend. De regels omtrent Covid-19 veranderen regelmatig. Fysieke bijeenkomst genieten de voorkeur, maar het is nog niet bekend wanneer dit weer mogelijk is.

 

5. Glasvezel
Wethouder Berkhout geeft aan nog steeds contact te hebben met de contactpersoon van het eerste uur. Glasvezel Buitenaf heet inmiddels Delta Fiber. Tijdens proefgeulen graven is vervuiling aangetroffen in de onderlaag. Het afvoeren en certificeren gaat heel veel geld kosten. Er is nog geen definitief nee (maar ook geen ja) gegeven. De wethouder heeft volgende week een gesprek met Delta Fiber en houdt dit gesprek samen met zijn collega’s uit Oostzaan, Waterland en Landsmeer.  Ambtelijk is er overleg met het Hoogheemraadschap om ervoor te zorgen dat beide partijen hetzelfde beeld hebben.

 

Kan de gemeente de portemonnee trekken? De gemeente heeft helaas niet de financiën hiervoor en de provincie wil wel meedenken, maar heeft helaas ook geen geld beschikbaar.

 

Is er een mogelijkheid om in zee te gaan met KPN? In een eerder stadium is dit al gevraagd (zowel ambtelijk als bestuurlijk), maar werd de vraag afgewezen. De wethouder wil wel opnieuw het gesprek aangaan met KPN en ook nagaan of er nog andere partijen zijn die mee willen doen.

 

Kan er niet een combinatie gemaakt worden van het leggen van de kabel door Liander en het realiseren van glasvezel? Uiteraard is het goed als werkzaamheden gecombineerd kunnen worden als dit hetzelfde traject betreft.  De wethouder geeft dit ambtelijk door.  

 

6. Dijkverzwaring

De heer Woestenburg heeft de vragen ook schriftelijk beantwoord (zie bijlage). Hij licht zijn antwoorden toe tijdens de vergadering. Het Hoogheemraadschap heeft ook belang om de dijken zo smal mogelijk te ontwerpen. Zij gaat bij de dijken uit van een grasmat. De heer Woestenburg weet niet of de gemeente Alkmaar al bij het Hoogheemraadschap is geweest om te praten over zonnepanelen. Volgens de wethouder zijn ze wel betrokken bij het proces.

 

Er wordt aangegeven dat de Starnmeerdijk net geasfalteerd is. Moeten daar dan straks alle vrachtwagens overheen rijden? Ja, dit is helaas door een misverstand tussen HHNK en gemeente Alkmaar het geval. Al wordt wel aangegeven dat de ladingen van de vrachtwagens voldoen aan de eisen die ook voor de andere vrachtwagens gelden (en zijn dus niet zwaarder). Ook moet de aannemer de weg in dezelfde staat weer achter laten.

 

De heer Jongens heeft destijds 3 ideeën geopperd. Het is even niet duidelijk welke variant het uiteindelijk geworden is. De heer Woestenburg zal de tekening toesturen naar Dick Beets.

 

De inzagetermijn is bijna afgelopen. Het Hoogheemraadschap zou graag de tweede helft van volgend jaar aan de slag gaan. Er zijn contacten met PWN en Liander om mee te gaan in het traject.

8. Rondvraag

·         Wethouder Berkhout geeft aan dat er verkeersdrempels zijn geplaatst aan het begin en einde van Spijkerboor en hij is benieuwd naar de ervaringen? Er wordt aangegeven dat het goed bevalt. Het scheelt ook met de trillingen.

·         Carolyn geeft aan dat racende motoren en groepen fietsers die zich van niemand iets aantrekken veel irritaties en gevaarlijke situaties opleveren. Helaas is een ingediend plan bij de ANWB niet aangenomen. Wethouder Berkhout heeft aangegeven dat hij bij Carolyn langs wil komen om de ideeën te bespreken.

·         Carmen vraagt hoe het staat met Buurbook? Buurbook is helaas uit de lucht. Er was weinig animo voor en mensen vonden het jammer van het gemeenschapsgeld omdat er ook gratis alternatieven zijn. Momenteel wordt Facebook  ingezet.

·         Dirk vraagt zich af of Delta Fiber er juridisch wel zomaar mee mag stoppen? Ze hebben destijds ja gezegd en ze hebben zelf kennelijk slecht vooronderzoek gedaan. De wethouder geeft aan dat er destijds een intentie overeenkomst is getekend. Dit is niet juridisch afdwingbaar.

·         Ingrid geeft aan dat het goed is dat deze vergadering digitaal heeft plaats gevonden. Er leeft toch best veel in het kleine dorp. Ze hoopt dat de vragen die gesteld zijn snel beantwoord kunnen worden.

·         Mieke vraagt of iedereen in de Starnmeer hun boerderij feestelijk wil verlichten.

·         De heer Beets kan de plannen niet vinden op Mijn overheid. De heer Woestenburg heeft half oktober een mail gestuurd met een link. Via die link kom je bij alle stukken. Hij zal de link  mailen.

·         Wethouder Halewijn geeft aan dat afgelopen jaar het gemeentenieuws is gedigitaliseerd. Hier kan je je op abonneren via de website van de gemeente. Hier zit ook een koppeling in zodat je de zoekmachine van Mijnoverheid.nl kunt activeren. Dan kan je via de mail ook op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in de buurt.

 

 

Wethouder Halewijn heeft een week na de vergadering extra informatie ontvangen:

 

De oplossing voor de elektriciteitsproblemen in Spijkerboor zou aanvankelijk in week 40 zijn opgelost. Het voedingspunt (transformator) zou aan de zijde van Spijkerboor komen te staan. Door de werkzaamheden van HHNK aan de dijkverzwaring zouden de werkzaamheden echter met minimaal een jaar vertraagd worden.

Er is daarom een nieuw kabel tracé met locatie in overleg met HHNK en particuliere grondeigenaren gevonden aan de zijde van de Starnmeer. Alle vergunningen zijn hiervoor afgelopen week verleend waardoor de werkzaamheden nu worden gestart. Oplevering wordt verwacht voor het einde van het eerste kwartaal 2021.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten